Πως να προσθέσετε το κουμπι Pinterest το κουμπί για το web site σας.Αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κώδικα html που σας ταιριάζει.Printrest Follow Button 1
<a href="http://pinterest.com/USERNAME/"><img src="http://passets-cdn.pinterest.com/images/follow-on-pinterest-button.png" width="156" height="26" alt="Follow Me on Pinterest" /></a>

Printrest Follow Button 2
<a href="http://pinterest.com/USERNAME/"><img src="http://passets-cdn.pinterest.com/images/pinterest-button.png" width="78" height="26" alt="Follow Me on Pinterest" /></a>


Printrest Follow Button 3<a href="http://pinterest.com/USERNAME/"><img src="http://passets-cdn.pinterest.com/images/big-p-button.png" width="61" height="61" alt="Follow Me on Pinterest" /></a>


Printrest Follow Button 4<a href="http://pinterest.com/USERNAME/"><img src="http://passets-cdn.pinterest.com/images/small-p-button.png" width="16" height="16" alt="Follow Me on Pinterest" /></a>

DEMO


ΠΗΓΗΣχόλια