Οι βασικότερες συμβουλές για ένα επιτυχημένο SEO στο site σας
URL / Domain Name
Το URL της ιστοσελίδας μας είναι από τα πιο βασικά στοιχεία για την σωστή λειτουργία του. Οι λέξεις που θα επιλέξουμε να είναι στο domain name πρέπει να έχουν την σωστή δομή και κατά κύριο λόγο να είναι σχετικές με το περιεχόμενο του site.
Τίτλος της ιστοσελίδας – Title Tag
Το Title tag δηλαδή ο τίτλος μιας σελίδας, πρέπει να είναι μικρός και περιεκτικός. Οφείλει να είναι πλήρως επεξηγηματικός δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το κίνητρο στον επισκέπτη να δει την ιστοσελίδα. Τίτλοι μεγαλύτεροι των 60 χαρακτήρων συνήθως χαρακτηρίζονται κουραστικοί και απωθούν τον χρήστη.
Περιγραφή της ιστοσελίδας – Description
Η περιγραφή πρέπει να είναι πλήρως απλή και κατανοητή για τον επισκέπτη της σελίδας. Δεν πρέπει να περιέχει δυσανάγνωστες λέξεις και εκφράσεις ούτε να είναι αντίστοιχη με άλλα παρόμοια site. Πρέπει να είναι μοναδική για να γίνει σωστή η προώθηση ιστοσελίδας .
Λέξεις κλειδιά – Keyword
Τα keyword αποτελούν ένα από τα πιο βασικά στοιχεία του σωστού και επιτυχημένου SEO. Η σωστή επιλογή και η σωστή ποσότητά τους οδηγούν σε αυτήν την επιτυχία. Πρέπει να τοποθετηθούν σε κάποιο σημείο μπροστά στην ιστοσελίδα και να αποτελούν συνολικά περίπου το 5% των λέξεων όλου του κειμένου.
Λίστες και Επικεφαλίδες
Η χρήστη διαφόρων επικεφαλίδων μέσα στο κείμενό σας αλλά και ορισμένων λιστών δημιουργεί στον επισκέπτη την εντύπωση πως έχετε ιεραρχήσει πλήρως το κείμενό σας και πως έχετε μια «σειρά» σε αυτά που επιθυμείτε να προβάλλετε. Άρα η χρήση των ειδικών σημάνσεων H1-H2-H3-H4-H5 είναι πολύ σημαντική καθώς βοηθά στην ιεράρχηση του κειμένου σας από το πολύ σημαντικό έως το λιγότερο.
Γενικό περιεχόμενο
Στην κατασκευή ιστοσελίδων το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το κείμενο δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ανανεώνεται. Τι σημαίνει αυτό; Οι μηχανές αναζήτησης ψάχνουν οτιδήποτε νέο και φρέσκο και το προτιμούν. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να προσθέτετε κείμενα στο ήδη υπάρχον περιεχόμενο της σελίδας σας, να αφαιρείτε η και να αλλάζετε.
Η χρήση της ετικέτας ALT στις εικόνες
Για να καταλάβουν οι μηχανές αναζήτησης ότι πρόκειται μόνο για μια φωτογραφία και όχι για κάποια εικόνα με κάποιο σύνδεσμο μέσα της, ορίζουμε τις ετικέτες ALT για κάθε εικόνα που βρίσκεται μέσα στην σελίδα μας και Title κάθε εικόνα που είναι ταυτόχρονα και σύνδεσμος.
SITEMAP
To Sitemap χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον αριθμό και την δομή όλων των συνδέσμων που υπάρχουν σε μια ιστοσελίδα. Αυτό δημιουργείται με διάφορα απλά εργαλεία που υπάρχουν ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Video – Pictures
Οι εικόνες και τα βίντεο αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα στα γρήγορα αποτελέσματα του SEO. Κάνουν την ιστοσελίδα πιο ενδιαφέρουσα με περισσότερα ενδιαφέρουσα πράγματα στο περιεχόμενό της.
Σφάλματα / Ανακατευθύνσεις
Οι μηχανές αναζήτησης αντιπαθούν πολύ τα σφάλματα, δηλαδή τις σελίδες 404. Έτσι πρέπει να γίνετε πάντα σωστή χρήση των 301 redirects.
Δωρεάν Παροχές
Ιστοσελίδες που προσφέρουν δωρεάν προϊόντα και δωρεάν εφαρμογές η ακόμη και δοκιμαστικές χρήσεις των υπηρεσιών που προσφέρεται οδηγούν συχνά στην επιτυχία.
Επανάληψη περιεχομένου
Το διπλότυπο περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό θέμα για κάθε webmaster. Η σελίδα σας πρέπει να έχει μοναδικό URL χωρίς καμία σχέση με κανένα άλλο.
Χρώματα
Τα χρώματα που έχει η ιστοσελίδα σας πρέπει να είναι ζωντανά και σε καμία περίπτωση λιγοστά. Πρέπει να μην έχουν ίδιο χρώμα τα κείμενα με τα link ή το φόντο με το γενικό κείμενό σας. Πρέπει να υπάρχει εμφανή αντίθεση και φυσικά καμία ομοιότητα.
FRAMES – FLASH
Η χρήση διαφόρων Frames δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση. Είναι μια πολύ παλιά τακτική η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τελείως αρνητικά το SEO της ιστοσελίδας σας. Αντίστοιχα η χρήση flash αν και δεν συνιστάται πρέπει να γίνετε σε συνδυασμό με κείμενα και περιγραφές.
Καταχώρηση σε Καταλόγους
Η σωστή καταχώρηση σε καταλόγους αποτελεί έναν πολύ παλιό και κατά κάποιον τρόπο παραδοσιακό τρόπο. Η καταχώρηση σε σημαντικούς και όχι μόνο καταλόγους είναι πολύ σημαντική για την προώθηση του site σας.
Blog / Forum
Ένα στόχος σας είναι να προβάλετε μια εμπορική η μια επιχειρηματική επιχείρηση θα ήταν πολύ αποτελεσματική και η δημιουργία ενός blog. Έτσι θα έχετε την δυνατότητα να κρατάτε συνεχώς ενημερωμένους τους πελάτες σας, δημιουργώντας μια πιο προσωπική επαφή μαζί τους. Έπειτα η συμμετοχή σας σε διάφορα forum μέσα από τα οποία μπορείτε να μοιράζεστε συνδέσμους και να απαντάτε σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα υπάρξει, θα αυξήσετε άμεσα τον αριθμό των επισκεπτών σας.
Συγγραφή άρθρων και κειμένων
Η τακτική συγγραφή άρθρων και κειμένων μπορεί να αποφέρει πολλά άλλα site προς το δικό σας.
Εσωτερικοί – Εξερχόμενοι σύνδεσμοι
Η χρήση διαφόρων συνδέσμων θα έκανε την πλοήγηση της σελίδας σας πολύ πιο εύκολη με αποτέλεσμα την άνοδό στατιστικά. Ακόμη η χρήση ποιοτικών και σχετικών συνδέσμων είναι βασική καθώς οι μηχανές αναζήτησης το εκτιμούν ιδιαίτερα.
Παρόμοιες Ιστοσελίδες
Η ανάλυση άλλων παρεμφερών ιστοσελίδων με τη δική σας είναι σημαντική καθώς μπορεί να γίνει αλλαγή σχολίων και link με μεγάλα επιτυχή αποτελέσματα.

Σχόλια