Κουμπί μπλόγκερ για το site σας!

Κουμπί μπλόγκερ για το site σας!

Σε αυτό το σημείο θα σας δώσω ένα κουμπί που το έχετε συνάντηση σίγουρα στην μπλόγκερ πλατφόρμα.
<a class="blogg-button" href="http://foulscode.blogspot.com/" role="button" style="-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0980392) 0px 1px 1px; -webkit-transition: all 0ms; background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(248, 248, 248)), to(rgb(241, 241, 241))); border-bottom-left-radius: 2px; border-bottom-right-radius: 2px; border-top-left-radius: 2px; border-top-right-radius: 2px; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0980392) 0px 1px 1px; color: #222222; cursor: pointer; display: inline-block; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: bold; line-height: 27px; margin: 0px 14px 0px 0px; padding: 0px 10px; position: relative; text-align: center; text-decoration: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap;" target="_blank">FoulsCode</a>

Αλλάξτε το URL με το δικό σας και το τίτλο.Σχόλια