Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και Ευρετικές Μέθοδοι
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΛHPOΦOPIKH
Θεματική Ενότητα
EΦAPMOΓEΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ
Τόμος B'
Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα και
Eυρετικές Mέθοδοι
IΩΑΝΝΗΣ ZΑΧΑΡΑΚΗΣ
Mηχανικός – ∆ρ ΠληροφορικήςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΛHPOΦOPIKH
Θεματική Ενότητα
EΦAPMOΓEΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ
Τόμος B'
Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα και Eυρετικές Mέθοδοι
Συγγραφή
IΩANNHΣ ZAXAPAKHΣ
Mηχανικός – ∆ρ Πληροφορικής
Κριτική Ανάγνωση
EYAΓΓEΛOΣ KAPKAΛETΣHΣ
∆ρ Πληροφορικής
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος για την επιστημονική επιμέλεια του τόμου
ΓEΩPΓIOΣ NIKHΦOPI∆HΣ
Kαθηγητής Tμήματος Iατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Επιμέλεια στη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση
ANAΣTAΣIOΣ TPIANTHΣ
Γλωσσική Επιμέλεια
ΣTEΦANOΣ ΛOYNTZHΣ
Τεχνική Επιμέλεια
EΣΠI EK∆OTIKH E.Π.E.
Καλλιτεχνική Επιμέλεια, Σελιδοποίηση
TYPORAMA
Συντονισμός ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και γενική επιμέλεια των εκδόσεων
ΟΜΑ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΑΠ / 2001
ISBN: 960–538–212–1
Kωδικός Έκδοσης: ΠΛH 33/2
Copyright 2000 για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Οδός Παπαφλέσσα & Υψηλάντη, 26222 Πάτρα – Τηλ: (0610) 314094, 314206 Φαξ: (0610) 317244
Σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, απαγορεύεται η συνολική ή αποσπασματική αναδημοσίευση του βιβλίου αυτού
ή η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια του εκδότη.

Αν θέλετε μια κοινοποίηση facebook η twitter θα μας βοηθούσατε.

Download
Σχόλια