Μαθηματικό κομπιουτεράκι online για το blog/site σας
Ένα online κομπιουτεράκι για το blog σας η το site σας.

Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα για να το προσαρμόσετε εκεί που θέλετε.<style>
/* FoulsCode.blogspot.gr */
@import url(http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/meyer-reset/2.0/reset.css);
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Mono);
input, button {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}
::-moz-focus-inner {
  padding: 0;
  border: 0;
}
body {
  font: 12px/20px "Lucida Grande", Tahoma, Verdana, sans-serif;
  color: #404040;
  background: #d8e5e5;
}
.calc {
  margin: 20px auto;
  padding: 15px;
  width: 177px;
  background: #3d4543;
  border: 1px solid #222222;
  border-radius: 4px;
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #3d4543, #2f2a2f);
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #3d4543, #2f2a2f);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #3d4543, #2f2a2f);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #3d4543, #2f2a2f);
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.1), 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.1), 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.calc-display {
  margin: 0 0 20px;
  padding: 3px;
  background: #222;
  border-radius: 3px;
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.08);
  box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.08);
}
.calc-display-input {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 35px;
  padding: 0 8px;
  font: 26px/35px 'Ubuntu Mono', monospace;
  color: #444;
  text-align: right;
  background: #bccd95;
  background-clip: padding-box; /* Don't let the background bleed outside the border */
  border: 1px solid #222222;
  border-radius: 2px;
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #bccd95, #e0f5b1);
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #bccd95, #e0f5b1);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #bccd95, #e0f5b1);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #bccd95, #e0f5b1);
  -webkit-box-shadow: inset 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.12);
  box-shadow: inset 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.12);
}
.calc-row {
  margin-top: 7px;
  zoom: 1;
}
.calc-row:before, .calc-row:after {
  content: '';
  display: table;
}
.calc-row:after {
  clear: both;
}
.calc-button {
  float: left;
  padding: 0;
  margin: 0 0 0 7px;
  width: 39px;
  font: 14px/23px 'Ubuntu Mono', monospace;
  color: white;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  text-shadow: 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
  background: #313131;
  background-clip: padding-box !important; /* Firefox overrides the value on :active */
  border: 0; /* IE 8 fix */
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);
  border-radius: 3px;
  cursor: pointer;
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #313131, #1c1c1c);
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #313131, #1c1c1c);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #313131, #1c1c1c);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #313131, #1c1c1c);
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.08), 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.08);
  box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.08), 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.08);
}
.calc-button:first-child {
  margin-left: 0;
}
.calc-button:active {
  background: #282828;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.05);
  box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.05);
}
.calc-button-gray {
  background: #6f6f6f;
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #6f6f6f, #515151);
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #6f6f6f, #515151);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #6f6f6f, #515151);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #6f6f6f, #515151);
}
.calc-button-gray:active {
  background: #555;
}
.calc-button-red {
  background: #ff4561;
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ff7286, #ff4561);
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #ff7286, #ff4561);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #ff7286, #ff4561);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #ff7286, #ff4561);
}
.calc-button-red:active {
  background: #ff4561;
}
.calc-button-yellow {
  background: #ffa70c;
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ffb935, #ffa70c);
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #ffb935, #ffa70c);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #ffb935, #ffa70c);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #ffb935, #ffa70c);
}
.calc-button-yellow:active {
  background: #ffa70c;
}
.calc-button-big {
  font-size: 16px;
}
.lt-ie8 .calc-display-input { /* border-box fix */
  width: 152px;
}
.lt-ie7 .calc-row { /* first-child fix */
  margin-left: -7px;
}
</style>
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7]> <html class="lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]> <html class="lt-ie9 lt-ie8" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]> <html class="lt-ie9" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html lang="en"> <!--<![endif]-->
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
  <title>Chunky Calculator</title>
  <!--[if lt IE 9]><script src="//html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script><![endif]-->
</head>
<body>
  <form class="calc">
    <p class="calc-display">
      <input type="text" name="res" id="res" value="4815.1623" class="calc-display-input" onfocus="this.blur()">
    </p>
    <p class="calc-row">
      <button type="button" class="calc-button calc-button-gray" onclick="s('Just....')">mrc</button>
      <button type="button" class="calc-button calc-button-gray" onclick="s('....do..')">m-</button>
      <button type="button" class="calc-button calc-button-gray" onclick="s('......it')">m+</button>
      <button type="button" class="calc-button calc-button-red calc-button-big" onclick="a('/')">÷</button>
    </p>
    <p class="calc-row">
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('7')">7</button>
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('8')">8</button>
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('9')">9</button>
      <button type="button" class="calc-button calc-button-red calc-button-big" onclick="a('*')">x</button>
    </p>
    <p class="calc-row">
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('4')">4</button>
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('5')">5</button>
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('6')">6</button>
      <button type="button" class="calc-button calc-button-red calc-button-big" onclick="a('-')">-</button>
    </p>
    <p class="calc-row">
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('1')">1</button>
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('2')">2</button>
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('3')">3</button>
      <button type="button" class="calc-button calc-button-red calc-button-big" onclick="a('+')">+</button>
    </p>
    <p class="calc-row">
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('0')">0</button>
      <button type="button" class="calc-button" onclick="a('.')">.</button>
      <button type="button" class="calc-button" onclick="s('')">C</button>
      <button type="button" class="calc-button calc-button-yellow calc-button-big" onclick="e()">=</button>
    </p>
  </form>
  <script>
    function s(v) { document.getElementById('res').value = v }
    function a(v) { document.getElementById('res').value += v }
    function e() { try { s(eval(document.getElementById('res').value)) } catch(e) { s('Error') } }
  </script>
</body>
</html>


DEMO


Αποθήκευση και είστε έτοιμη.

Σχόλια