Χρήσιμα Εργαλεία & Resources

Σε αυτό το πολύτιμο άρθρο θα δούμε μια μεγάλη λίστα από εργαλεία, προγράμματα, ιστοσελίδες και resources για designers και developers.


Συχνά μπορεί να ψάχνουμε για νέα εργαλεία ή νέες μεθόδους να πραγματοποιήσουμε την δουλειά μας. Γι’αυτό ακριβώς τον λόγο δημιουργήσαμε μια μεγάλη λίστα από εργαλεία, προγράμματα, ιστοσελίδες και resources για designers και developers. Επίσης αυτή η λίστα θα φανεί πολύ χρήσιμη σε όσους μαθαίνουν τώρα design και development ενώ θα βοηθήσει και όσους ήδη βρίσκονται στον χώρο, προτείνοντας νέα εργαλεία και νέες πηγές έμπνευσης.

Τυπογραφία / Fonts


Pat­terns / Tex­tures / Icons


HTML / CSS / Κώδικας


Javascript / jQuery Plug-ins


Design Inspi­ra­tion


Design Blogs


Gal­leries


Διάφορα


ΠΗΓΗ
Σχόλια