Προωθήστε το site σας βελτιστοποιώντας τις εικόνες του.

To optimization μιας εικόνας είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που αν την χειριστείτε και την αξιοποιήσετε κατάλληλα μπορεί να δώσει επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας. Το αποκαλούμενο ως  Image  SEO  ασχολείται ακριβώς με αυτό το ζήτημα και στο άρθρο αυτό θα σας δώσουμε κάποιες απλές και σύντομες συμβουλές  για το πως να βελτιστοποιήσετε τις εικόνες σας για τις μηχανές αναζήτησης. 

ALT Text

Το ALT text  είναι το μόνο κείμενο σχετικά με μια εικόνα που τα search engines spider μπορούν να διαβάσουν. Το Alt text  ακριβώς για αυτό τον λόγο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην βελτιστοποίηση εικόνων. Δεν είναι κάτι άλλο παρά ένα απλό κείμενο που περιγράφει την εικόνα. Πρέπει να είναι σύντομο και ενημερωτικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπρόσθετα title tag στις εικόνες. Φυσικά το title tag αφορά αποκλειστικά τους ανθρώπους που επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας.

Το όνομα του αρχείου

Χρησιμοποιώντας ακαταλαβίστικα ονόματα αρχείων για μια εικόνα απλά κάνετε ένα σύνηθες λάθος κατά την κατασκευή μιας ιστοσελίδας. Μην χρησιμοποιείται νούμερα και τυχαία γράμματα. Προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κλειδιά που θέλετε σαν όνομα του αρχείου. Αυτά τα ονόματα οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να τα “καταλάβου픨και να τα εντάξουν στα αποτελέσματα τους. Μην χρησιμοποιείται όμως καλύτερα ελληνικούς χαρακτήρες αλλά λατινικούς για να αποδώσετε την αντίστοιχη ελληνική ( greeklish) Θα σας γλιτώσει από μια σειρά προβλημάτων που δεν είναι της παρούσης να σας αναλύσουμε.

Μειώστε το μέγεθος του αρχείου και κάντε Optimize την εικόνα σας

Οι Optimized εικόνες αυξάνουν την ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας σας. Τόσο οι επισκέπτες σας όσο και οι μηχανές αναζήτησης θα το εκτιμήσουν δεόντως. Το να μειώσετε το μέγεθος μιας εικόνας δεν σημαίνει απαραιτήτως και απώλεια της ποιότητας της. Απλά χρησιμοποιήστε κάποιο από τα ακόλουθα εργαλεία και θα το επιτύχετε γρήγορα και εύκολα.
  • Yahoo Smush.it (Online)
  • Riot (Free Software)
  • PNGGauntlet (Free Software)

Σχετικό περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας πρέπει να είναι σχετικό με την συνοδευτική εικόνα. Αν η σελίδα σας μιλάει για αγροτικά προϊόντα και εσείς έχετε για φωτογραφία ένα ελαστικό αυτοκινήτων γιατί είπατε να το προβάλλετε και αυτό επί της ευκαιρίας ναι το google δεν διαθέτει ανθρώπινη ευφυΐα αλλά ο αλγόριθμος του είναι σε θέση να υπολογίσει την ασυμβατότητα και να το θεωρήσει απόπειρα spam.

Kάντε link στην εικόνα

Οι μηχανές αναζήτησης λατρεύουν τα links. Απλά. Δεν είναι ένα απαιτούμενο στοιχείο αλλά μπορεί να θεωρηθεί ένα συν αν η εικόνα σας λειτουργεί σαν link .

Υποβάλλετε SiteMap για τις εικόνες στο web site σας

Ένα Image sitemap  θα βοηθήσει να γίνουν  crawl τα images πολύ καλύτερα. Οι εικόνες σας έτσι θα γίνουν  indexed στο image search ( στην επιλογή του google για αναζήτηση εικόνων). Διατηρήστε τις εικόνες σας σε ξεχωριστά XML sitemap,  και όχι σε αυτό που περιέχει τις σελίδες του ιστοτόπου σας. Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα από ένα image sitemap από το Google Webmaster tools.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"> <url> <loc>http://example.com/sample.html</loc> <image:image> <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc> </image:image> <image:image> <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc> </image:image> </url>
</urlset>
Μπορείτε να υποβάλετε ένα αντίστοιχο image sitemap στο google , bing και αλλού.
Αυτές οι απλές οδηγίες θα βοηθήσουν σημαντικά το web site σας στις μηχανές αναζήτησης και κάθε web designer πρέπει να τις εφαρμόζει κατά την δημιουργία μιας ιστοσελίδας.


ΠΗΓΗ

Σχόλια