Ακολουθήστε μας στο Google News
Συνεχής Ενημέρωση: ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Understanding the CSS clip property v2


Και αυτό είναι το v2 

Αντιγραφή τον παρακάτω κώδικα:

<style>
/* by FoulsCode.blogspot.gr */
body {  
  overflow: hidden;
}
ul {
  padding: 0;
  margin: 10px;
  list-style: none;
  width: 300px;
  height: 300px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.5);
}
ul:after {
  clear: both;
  content: "";
  display: table;
}
li {
  position: relative;
  float: left;
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: url(' http://subtlepatterns.subtlepatterns.netdna-cdn.com/patterns/pw_maze_white.png');
  cursor: pointer;
}
li:nth-of-type(3n+1) {
  clear: both;
}
img {
  position: absolute;
  display: block;
  clip: rect(0, 100px, 100px, 0);
  -webkit-transition: all 0.2s ease-out, z-index 0s;
  -moz-transition: all 0.2s ease-out, z-index 0s;
  transition: all 0.2s ease-out, z-index 0s;
  opacity: 0.9;
}
li:hover img {
  clip: rect(0, 300px, 300px, 0);
  z-index: 2; 
  opacity: 1;
}
li:nth-of-type(3n+1):hover img {
  left: 310px;
}
li:nth-of-type(3n+2):hover img {
  left: 210px;
}
li:nth-of-type(3n):hover img {
  left: 110px;
}
li:nth-of-type(n+4):nth-of-type(-n+6):hover img {
  top: -100px;
}
li:nth-of-type(n+7):nth-of-type(-n+9):hover img {
  top: -200px;

</style>
<ul>
  <li><img src="http://lorempixel.com/300/300/sports/"></li>
  <li><img src="http://lorempixel.com/300/300/animals/"></li>
  <li><img src="http://lorempixel.com/300/300/abstract/"></li>
  <li><img src="http://lorempixel.com/300/300/nightlife/"></li>
  <li><img src="http://lorempixel.com/300/300/city/"></li>
  <li><img src="http://lorempixel.com/300/300/food/"></li>
  <li><img src="http://lorempixel.com/300/300/people/"></li>
  <li><img src="http://lorempixel.com/300/300/nature/"></li>
  <li><img src="http://lorempixel.com/300/300/fashion/"></li>
</ul>
Βάλτε το δικό σας URL στης εικόνας.Αποθήκευση και αυτό ήταν.

Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη