Το μπουγέλο του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Λαβέτσι στον προπονητή του

O Αργεντινός ποδοσφαιριστής μπουγέλωσε τον προπονητή του την ώρα που του μιλούσε.

Σχόλια