Φυτοφάγα θα είναι τα ψάρια που θα τρώμε στο μέλλον

Η έρευνα αφορά στο πως θα τραφούν τα ψάρια με ένα σύστημα, που θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Σχόλια