Αγωγή κατά του Chobani για το ελληνικό γιαούρτι

Σε άρθρο του Jacob Gershman στην εφημερίδα Wall Street Journal με τίτλο «Literal-Minded Lawyers Accuse Chobani Yogurt of Not Being Greek», αναφέρεται ότι ασκήθηκε αγωγή (από μία δικηγορική εταιρεία της Νέας Υόρκης), κατά της γαλακτοβιομηχανίας «Chobani», επειδή, όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες η εταιρεία παραπλανεί δολίως τους καταναλωτές να εκλαμβάνουν το γιαούρτι της ως πραγματικά ελληνικό.

Σχόλια