Υποχρεωτική στράτευση γυναικών και επαναφορά του Ελληνικού Γένους στις στρατιωτικές Σχολές ζητεί η Ε.Α.Α.Σ!!!

Την στράτευση γυναικών και την επαναφορά του Ελληνικού Γένους, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές παραγωγικές ζητεί η θεσμική Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ) καθώς "Δεν είναι πλέον δυνατόν η στράευση μόνο των ανδρών να καλύψει τις ανάγκες άμυνας της χώρας όχι μόνο σήμερα, αλλά και τα επόμενα χρόνια που λόγω του δημογραφικού προβλήματος θα εντείνεται το πρόβλημα".
Επίσης και κάτι άλλο όχι ουσιαστικό, αλλά υψηλής σημασιολογικής αξίας: Κατάργηση της λανθασμένης προσφώνησης «Ένστολοι» και Επιβολή της Ορθής προσφώνησης «Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας» για τους ε.ε., εκ μέρους ΟΛΩΝ των Κυβερνητικών Στελεχών/Βουλευτών!
Και έχουν δίκιο. Ενστολοι είναι και οι συμπαθείς και πολύ ικανοί πορτιέρηδες των μεγάλων ξενοδοχείων, αλλά δεν είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ έχουμε, λοιπόν, μία ακόμα παραμορφωτική εικόνα στην προπαγάνδα κατά των στελεχών των ΕΔ.
Οι προτάσεις στον υποβλήθηκαν στον υφυπουργό Ιωάννη Λαμπρόπουλο..
Στα προτεινόμενα θέματα η  Ένωση Αποστράτων εκτός από τα αμιγώς «κλαδικά» που φορούν τα στελέχη των ΕΔ και του Στρατού ειδικότερα η Ε.Α.Α.Σ αναφέρει και ορισμένα ζητήματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η υποχρεωτική στράτευση των γυναικών  σεφαρμογή της πλήρους ισότητας των 2 φύλων, όπως αναφέρεται μια πρόταση η οποία σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις από διάφορα κέντρα.
Ταυτόχρονα η Ε.Α.Α.Σ ζητά την επαναφορά του Ελληνικού Γένους, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών, την αποφυγή συγκρότησης Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο στράτευμα αλλά και την παύση του όρου «ένστολοι» (ένστολοι είναι και οι θυρωροί στο ξενοδοχείο  Μ. Βρετανία χωρίς βέβαια αυτό να είναι υποτιμητικό για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων) για τα στελέχη των ΕΔ.
Διαβάστε αναλυτικά τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις προτάσεις της Ένωσης Αποστράτων οι οποίες θα συζητηθούν;
1. Την επαναφορά του Ελληνικού Γένους, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές παραγωγικές Σχολές και επαναφορά του μαθήματος της Ιστορίας στα εξεταστέα μαθήματα για την εισαγωγή σαυτές.
2. Κατάργηση του Νόμου του πρώην ΥΕΘΑ κ. Βενιζέλου, για δωρεάν παραχώρηση χώρων ΤΕΘΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3. Κατάργηση της μείωσης της σύνταξης κατά 40% για το ποσό πάνω από 1.000 ευρώ (Ν. 4024/2011) για τους αποστρατευθέντες με αίτησή τους κάτω των 55 ετών.
4. Κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης 6 έως 10% απ’ το πρώτο ευρώ (Ν. 3986/2011 & Ν. 4002/2011) για όσους αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους και είναι κάτω των 60 ετών.
5. Δυνατότητα ιατρικής εξέτασης ανασφαλίστων τέκνων ε.ε. και ε.α. στελεχών ΣΞ στο ΝΙΜΤΣ με οικονομική μέριμνα του ΓΕΣ/ΔΥΓ.
6. Άνοιγμα του ΝΙΜΤΣ σε ε.α. Υπαξιωματικούς των Ε.Δ. με καθιέρωση της αναγκαίας κράτησης.
7. ΄Εκδοση εκπτωτικής κάρτας ή με την επίδειξη της Στρκής ταυτότητας για τους ε.ε. και της ταυτότητας μέλους ΕΑΑ για τους ε.α. Ε.Δ., για τις μεγάλες επιχειρήσεις κάθε είδους (εμπορίας και παροχής υπηρεσιών).
8. Ανάθεση της διαχείρισης των ακινήτων όλων των φορέων-υπηρεσιών-ΝΠΔΔ του ΥΠΕΘΑ στο υπό σχεδιασμό ΕΤΕΘΑ, για μείωση της φορολογίας διαχείρισης, αλλά και του εξειδικευμένου χειρισμού.
9. Επαναφορά της κράτησης (0,2%) υπέρ Ε.Α.Α.Σ. στους ε.ε.
10. Καθιέρωση υποχρεωτικής και όχι εθελοντικής κράτησης στους μερισματούχους του ΜΤΣ που προέρχονται απ’ την ΕΛ.ΑΣ, αντίστοιχα όπως είναι υποχρεωτική για τους μερισματούχους του ΜΤΣ που προέρχονται απ’ τον Σ.Ξ.
11. Να συμπεριληφθεί στο ενιαίο δελτίο εισόδου των μελών των ε.α. και η είσοδος στις Στρατιωτικές Λέσχες.
12. Να μεθοδευθεί η συμμετοχή ε.α. μελών των ΕΑΑ σ’ όλες τις επιτροπές και Διοικήσεις που διαχειρίζονται θέματα ε.α. στελεχών των Ε.Δ. (Επιτροπή Μισθολογίου, ΕΤΕΘΑ, ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΕΣ κ.λ.π.).
13. Επαναλειτουργία της εκπομπής «Με Αρετή και Τόλμη» απ’ τη ΝΕΡΙΤ.
14. Επανεξέταση και τροποποίηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για την επάνδρωση όλων των προβλεπομένων θέσεων ΠΣΕΑ από ε.α. στελέχη, με καθορισμό ορίου ηλικίας, καθώς και επάνδρωση των εν λόγω θέσεων σ’ όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ, Υπουργεία.
15. Εξέταση και μελέτη της επικουρικής ασφάλισης των Στρκών που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ.
16. Καθιέρωση της υποχρεωτικής στράτευσης των γυναικών, σεφαρμογή της πλήρους ισότητας των 2 φύλων.
17. Δικαίωμα εξαγοράς θητείας πέραν του 9μηνου και των 32 ετών, για ξεκαθάρισμα Στρατολογικών εκκρεμοτήτων, με προϋποθέσεις:
α. Καθορισμό ποσοστού απ’ την ημερήσια εξαγορά υπέρ ΕΚΟΕΜΣ,
β. Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης εξαγοράς θητείας.
γ. Καθιέρωση ποσοστού για κάθε επιβαλλόμενη χρηματική ποινή από τα Στρατοδικεία υπέρ ΕΚΟΕΜΣ.
18. Την έγκριση των προτεινομένων για ίδρυση Νέων Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ. (Διδυμοτείχου, Μύρινας και Κω).
19. Την ίδρυση-συγκρότηση και λειτουργία ενεργειακών εταιρειών και εταιρειών εκμετάλλευσης κοινωνικών αγαθών σε χώρους ΤΕΘΑ, επ’ ωφελεία των ΕΔ, με τη συμμετοχή ε.α. στελεχών υπό καθεστώς πρόσληψης ιδιώτου σε εταιρεία, χωρίς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία και χωρίς διακοπή της σύνταξης και των μερισμάτων.
20. Επαναφορά της κράτησης του 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ στους ε.ε., μετά την αποκατάσταση των μισθολογικών τους αποδοχών βάσει της απόφασης του ΣτΕ.
21. Αναβάθμιση της Υπηρεσίας Κινηματογράφησης για πληρέστερη κάλυψη και προβολή του έργου των ΕΔ.
22. Ίδρυση Σώματος Στρκών ανταποκριτών.
23. Αποφυγή συγκρότησης Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
24. Δημιουργία Σώματος εκπαιδευτών από ε.α. στελέχη, για την κάλυψη εκπαιδευτών σχολείων των κλάδων των ΕΔ και ΣΑ.
25. Ένταξη των ΕΑΑ στο πρωτόκολλο επισήμων καλεσμένων του ΥΠΕΘΑ.
26. Νομοθετική ρύθμιση εκχώρησης του δικαιώματος συμμετοχής ε.α. στελεχών (μη μελών), στα προγράμματα ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΕΣ.
27. Καθιέρωση επίσημου Πανελληνίου εορτασμού «ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΔ».
28. Επαναφορά της μοριοδότησης (ειδική κατηγορία) των τέκνων στελεχών των ΕΔ στις Στρκές Παραγωγικές Σχολές.
29. Οι τυχόν οικονομικές διαπραγματεύσεις του ΥΠΕΘΑ υπέρ των ε.ε. στελεχών να ισχύουν και για τα ε.α. στελέχη (π.χ. δανειολήπτες).
30. Άνοιγμα πρατηρίων καυσίμων στα Στρκά πρατήρια πολύ μεγάλων πόλεων ή όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός υπηρετούντων στελεχών ΕΔ.
31. Άρση της κράτησης του 4% επί των ακαθαρίστων αποδοχών υπέρ υγείας (η κράτηση αυτή έγινε υποτίθεται προσωρινά).
32. Επιδότηση ενοικίου-μετακόμισης και εξασφάλιση κατοικιών στους μετατιθέμενους συναδέλφους.
33. Επαναφορά του επιδόματος παραμεθορίου στα ε.ε. Στελέχη.
34. Επανεξέταση και αποφυγή εκχώρησης χώρων ΤΕΘΑ για κέντρα φύλαξης λαθρομεταναστών στα νησιά μας.
35. Συνεργασία ΥΠΕΘΑ με ΓΓ/ τύπου και ΜΜΕ, για την εκπαίδευση σχολιαστών και εκπροσώπων τύπου.
36. Απαγόρευση αδειοδότησης ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης-προστασίας-καταστολής με Στρκό εξοπλισμό.
37. Δικαίωμα αναγνώρισης διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων από ΑΣΕΙ, ΣΕΘΑ, ΑΔΙΣΠΟ, π. Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, καθώς και αντιστοίχων εξωτερικού των ε.ε. και ε.α. στελεχών.
38. Μετεκπαίδευση ε.α. στελεχών και αξιοποίησή τους στο σχέδιο ΕΠΣ.
39. Έλεγχος των ωφειλομένων αντισταθμιστικών ωφελημάτων στο ΥΠΕΘΑ που στέρησαν πόρους απ’ τα Ταμεία μας και απόδοση ευθυνών.
40. Κατάργηση της φορολογικής επιβάρυνσης των παρακρατήσεων.
41. Επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης του Πικερμίου απ’ τον ΑΟΟΑ.
42. Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από ΝΙΜΤΣ και Στρκά φαρμακεία.
43. Άμεση παρέμβαση στήριξης σε δημοσιεύματα ή σχόλια που στρέφονται κατά των Στρατιωτικών (ε.ε. και ε.α.).
44. Μέριμνα για το εργασιακό των ε.α. Στελεχών.
45. Τροποποίηση του Ν. 4093/2012, ώστε το επίδομα θέσης αυξημένης ευθύνης των Τξχων και αντιστοίχων να επαναπροσδιορισθεί στο ποσό των 190 ευρώ.
46. Ρύθμιση για την εξασφάλιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως προσωπικό ασφαλείας και στα στελέχη ΕΔ που έχουν αποφοιτήσει απ’ τις οικείες παραγωγικές σχολές, κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα για το προσωπικό των ΣΑ.
47. Ο ΟΣΜΑΕΣ να παραμείνει στη δικαιοδοσία του ΥΠΕΘΑ και να μην παραχωρηθεί στη δικαιοδοσία του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
48. Επαναφορά ποσοστού συντάξεων στις άγαμες θυγατέρες αποβιωσά-ντων Στρατιωτικών.
49. Άρση των ρατσιστικών διακρίσεων που έχουν επιβληθεί στους νομίμως παραιτηθέντες, για τα δικαιώματα εργασίας.
50. Ίδρυση Γηροκομείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους Αποστρά-τους.
51. Κατάργηση της Λανθασμένης προσφώνησης «Ένστολοι» και Επιβολή της Ορθής προσφώνησης «Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας» για τους ε.ε., εκ μέρους ΟΛΩΝ των Κυβερνητικών Στελεχών/Βουλευτών.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Σχόλια