Τάφος Αμφίπολης, τι ΔΕΝ θα πουν οι αρχαιολόγοι:

Το αζιμούθιο ανάμεσα στον τάφο της Αμφίπολης και την πυραμίδα του Αμφείου στην Θήβα είναι 189,7 μοίρες.
Όταν το άστρο γάμμα Λέοντος περνά τον Μεσημβρινό στον Νότο, τότε ανάλογα με την εποχή - χρονολογία , το άστρο άλφα του Λέοντος - Βασιλίσκος - έχει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση - αζιμούθιο.
Οι ειδικοί μπορούνε να επιβεβαιώσουν ότι το αζιμούθιο - χωροθέτηση των άστρων αυτών ταυτίζεται με την χωροθέτηση των δύο αυτών μνημείων όταν ανεγέρθηκε τη πυραμίδα του Αμφείου, πριν ανεγερθεί η πυραμίδα του Χέοπα.
Με βάση το δικό μου λογισμικό αστρονομίας αυτό γίνεται το 2640 π.Χ. περίπου. Την ίδια στιγμή η ευθεία που ενώνει την τάφο της Αμφίπολης με την πυραμίδα του Αμφείου περνά πάνω από άλλο απ΄ ότι φαίνεται τάφο ή διαμορφωμένο ύψωμα στην Αμφίπολη.
Δεν πρέπει να είναι τυχαίο. Οι σύγχρονοι σειριακοί λεξάριθμοι λένε: α=1,ω=24 Γ' ΛΕΟΝΤΟΣ = ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = 99, ΓΑΜΜΑ ΛΕΟΝΤΟΣ = ΑΛΕΧΣΑΝΔΡΟΣ = 125 , έτσι η Αμφίπολη συμβολίζει το (διπλό: αμφί) άστρο γ Λέοντος, όπου γύρω από το μεγαλύτερο άστρο περιφέρεται ένας συν ίσως ένας ακόμα πλανήτης(μη επιβεβαιωμένος), σύνολο δύο πλανήτες ή άστρα - βλέπετε 2 σφίγγες(σώμα λέοντος).

Σπύρος Μπούτσικος
https://www.facebook.com/pyramidathivas

ΠΗΓΗ
Σχόλια