Τώρα ποὺ τελειώνει κι αὐτὴ ἡ χρονιά…

Τώρα ποὺ τελειώνει κι αὐτὴ ἡ χρονιά...Τώρα ποὺ κι αὐτὴ ἡ χρονιὰ  βρίσκεται στὸ τέλος της, πολλὰ εἶναι τὰ ὄνειρά ποὺ περιμένουν πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες, πολλὲς εἶναι οἱ δημιουργικὲς σπίθες ποὺ περιμένουν νὰ μετατραποῦν σὲ φλόγες, πολλὲς ἐπιθυμίες ποὺ περιμένουν νὰ βγοῦν στὸ φῶς.
Χρονολογικὰ εἴμαστε στὸ τέλος τοῦ χρόνου, ἀλλὰ στὴν πραγαματικότητα εἴμαστε σὲ μιὰ νέα ἀρχὴ τοῦ ταξειδιοῦ μας.
Ὁ Δρόμος εἶναι γεμάτος ἄπειρες χαρές, ποὺ περιμένουν νὰ ἀποκαλυφθοῦν μέσα ἀπό τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες στιγμές.
Νὰ θυμάσαι ὅτι τὸ μονοπάτι εἶναι ἑλικοειδὲς καὶ ἔχει πολλὰ στρυφογυρίσματα.
Ἂν κολλήσεις κάπου κοίταξε γύρω σου τὴν ἀπεράντη θέα ποὺ ἔχεις ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ βρίσκεσαι καὶ τότε θὰ καταλάβεις ὅτι ἔχεις προχωρήσει παρὰ πολύ.
Ἀπόλαυσε τοὺς σταθμούς, κάνουν ὑπέροχη τὴν ἀναζήτηση, γεμάτη νόημα καὶ σκοπό. Καθάρισε τὸν καθρέφτη τῶν ἀναμνήσεων ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς φόβους, τοὺς παλαιοὺς θυμοὺς καὶ ἀπὸ κάθε λογὴς ἀπογοήτευση.
Βρὲς τὴν δική σου ταχύτητα καὶ τὰ δικά σου φῶτα πορείας.
Ὑπάρχουν πολλὰ λιμάνιά ποὺ θὰ δεῖς γιὰ πρώτη φορά, κατευθύνσου ἐκεῖ ποὺ ποτὲ πρὶν δὲν ἔχεις βρεθεῖ.
Κράτα τὶς σκέψεις σου ψηλά.
 Ἆσε τὸ πάθος, τὸν ἐνθουσιασμὸ καί τὶς ἀληθινὲς ἀγάπες νὰ συναρπάσουν τὸ μυαλό, τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα σου. Ἀρματώσου γιὰ τὴν πορεία ἐκείνη ποὺ πάντα ὀνειρευόσουν. Στάσου ὄρθιος, αὐθεντικὸς περιπατητής, στὸ κέντρο τῆς φωτιᾶς τοῦ ὀνείρου σου, ψιθύρισε τὰ αἰώνια λόγια τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς ἀλήθειας, μοιράσου τὴν ὀμορφιά, κοίτα ψηλά, ἀνάπνευσε τὸν ἄνεμο, συμμάζεψε ὅλη τὴν παρθενικὴ ἀθῳότητα σὲ μιὰ ματιὰ καὶ ῥίξτην ἐπάνω στὸν κόσμο…..

Γιῶτα Σούσουλα
φωτογραφία
filonoi.gr
Σχόλια