ΠΑΤΕΝΤΑ : Χειροκίνητη σπαρτική μηχανή ...εκ Λαρίσης (vid)

http://i.ytimg.com/vi/5eQB6JhNLnA/hqdefault.jpg Xειροκίνητη σπαρτική μηχανή μικρών σπόρων.Σπέρνει τα πάντα και συνεχόμενα και διακεκομένα

Σχόλια