ΙΔΟΎ το νόμισμα του Μ. Αλεξάνδρου που βρέθηκε μέσα στον τάφο της Αμφίπολης...

Παραπάνω βλέπουμε το νόμισμα του Μ. Αλεξάνδρου που βρέθηκε μέσα στον τάφο της Αμφίπολης...
Σχόλια