Γιατί η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι η ίδια… η Γερμανία


Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορούσε να πεί κανείς ότι είναι ένας απο τους βασικούς πυλώνες της γερμανικής οικονομίας και σίγουρα ένας απο τους κύριους συντελεστές του γερμανικού εξαγωγικού θαύματος.Οι σχέσεις πολιτικών και κομμάτων με τους εκπροσώπους του κλάδου πολύ στενή. Άλλωστε, η οικονομική μεγέθυνση και η εξαγωγική διεύρυνση είναι αποτέλεσμα συνδυασμένων
Σχόλια