ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ από Περιστέρη και Λεφαντζή: Ο τάφος ήταν αφιερωμένος στον Ηφαιστίωνα με εντολή Μ. Αλεξάνδρου!!


- Μεταξύ άλλων βρέθηκε το μονόγραμμα του Ηφαιστίωνα στον τάφο
- Υπάρχουν ευρήματα με την σφραγίδα του προσωπικού αρχιτέκτονα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
- Υπάρχει λατρευτικός χώρος μέσα στο μνημείο για μεγάλο ήρωα
- Ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε εντολή να φτιαχτεί το μνημείο λέει ο αρχιτέκτονας της ανασκαφής

Με φωνή που έσπαγε, η Κατερίνα Περιστέρη παρουσίασε σε σχετική
Σχόλια