Αλεξιάδης: Ακατάσχετος λογαριασμός...

Αλεξιάδης: Σύμφωνος στη δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις

...για τις επιχειρήσεις...

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβουλιο της ΕΣΕΕ  με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  Τρύφωνα Αλεξιάδη ο οποίος συμφώνησε στη...
δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης κατά την εισήγησή του υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που έχει η θεσμοθέτηση ακατάσχετου λογαριασμού των επιχειρήσεων, ιδίως όταν αυτή η δυνατότητα παρέχεται ήδη στα φυσικά πρόσωπα και έχει φέρει θετικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι με αυτό το μέτρο οι επιχειρηματίες αποκτούν τη δυνατότητα να υποδείξουν έναν λογαριασμό ως κύριο τροφοδότη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ο οποίος θα προστατεύεται αντίστοιχα, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Ο κ. Κορκίδης πρότεινε ο ακατάσχετος λογαριασμός της επιχείρησης να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος με το τερματικό μηχάνημα καρτών POS λογαριασμού της επιχείρησης, προκειμένου ταυτόχρονα να διαδοθεί η χρήση τους.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, τα ποσά που εισρέουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων από τη χρήση των POS δεν αποτελούν κέρδη (μεικτά ή καθαρά), καθώς είτε περιλαμβάνουν ΦΠΑ, είτε προορίζονται να καλύψουν άλλες, πάγιες ή λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Η κατάσχεση των συγκεκριμένων ποσών για οφειλές σε Εφορία, Ασφαλιστικά ταμεία ή για την εξόφληση δανείων, ουσιαστικά συντελεί στην εκμηδένιση της ρευστότητας της επιχείρησης και στο κλείσιμό της.

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή μέτρων δέσμευσης - κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων από το πρώτο ευρώ οδηγεί σε αποτελέσματα αντίθετα από τον στόχο για τον οποίο η ίδια η κατάσχεση εφαρμόζεται.

Στερεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει, ώστε να παράξει τα έσοδα που της επιτρέπουν την αποπληρωμή της οφειλής της.

Πέραν δε αυτού επηρεάζει άμεσα και αρνητικά τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αφού δεν είναι δυνατόν να τους καταβληθεί ο μισθός τους, αλλά και τους προμηθευτές της, πυροδοτώντας μία αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης.

Σχόλια