Μετὰ ἀπὸ …ἑπτὰ χρόνια ἀνεκάλυψαν ἕναν ἥρωα!!!

http://i2.wp.com/filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%9C%CE%B5%CF%84%E1%BD%B0-%E1%BC%80%CF%80%E1%BD%B8-...%E1%BC%91%CF%80%CF%84%E1%BD%B0-%CF%87%CF%81%E1%BD%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B5%CE%BA%E1%BD%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B1%CE%BD-%E1%BC%95%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%E1%BC%A5%CF%81%CF%89%CE%B1.pngΜαχόμενος ἐναντίον ἐχθρικοῦ ἀεροσκάφους, ποὺ εἰσέβαλε στὸν ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο, ἀντὶ νὰ ὑποχωρήσῃ, μιᾶς καὶ τὸ ἐχθρικὸ ἀεροσκάφος ὑπερτεροῦσε τεχνολογικὰ (καὶ ἡλικιακά) ἀπὸ τὸ δικό του, ἔπεσε ἡρωικὰ ὑπερασπιζόμενος τὴν Πατρίδα.


http://i2.wp.com/filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%9C%CE%B5%CF%84%E1%BD%B0-%E1%BC%80%CF%80%E1%BD%B8-...%E1%BC%91%CF%80%CF%84%E1%BD%B0-%CF%87%CF%81%E1%BD%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B5%CE%BA%E1%BD%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B1%CE%BD-%E1%BC%95%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%E1%BC%A5%CF%81%CF%89%CE%B1.png

Καί τί ἔκανε γιά αὐτό ἡ πατρίδα;

Τὸν ἀνεγνώρισε σὰν Ἥρωα μετὰ τὴν πάροδο 7 ἐτῶν!
Ἐν ἀντιθέσειη μὲ κάποιους ἄλλους, ποὺ τὸ μόνο τους «κατόρθωμα» εἶναι νὰ εἶναι ἀριστεροὶ καὶ τοὺς ὁποίους ἀμέσως τοὺς κάνουν πρῶτο θέμα σὲ ὅλα τὰ ΜΜΕ καὶ τὸ ὄνομά τους μνημονεύεται νυχθημερόν, δίνεται σὲ δρόμους καὶ γίνονται προτομές τους σὲ πλατεῖες…

Παπανικολάου Σωτήρης

μὲ εἰκόνα ἀπὸ ἐδῶ

filonoi.gr 
Σχόλια