Κερδοσκοπία σε βάρος των προσφύγων...

Με τα πόδια στα σύνορα

Φαινόμενα αισχροκέρδειας από καταστήματα με θύματα τους πρόσφυγες που καταφτάνουν στη χώρα έχουν καταγραφεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως...
προκύπτει από σχετικές καταγγελίες προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Τα φαινόμενα αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα στις περιοχές υποδοχής και σε οδικούς άξονες μετακίνησης των προσφύγων.  

Με αφορμή το παραπάνω γεγονός, πραγματοποιήθηκε σήμερα (Δευτέρα) σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

Όπως αποφασίστηκε, θα αποσταλεί άμεσα έγγραφο προς τις Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, στη ζώνη αρμοδιότητας των οποίων βρίσκονται κέντρα υποδοχής προσφύγων, καθώς και σε αυτές που βρίσκονται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης -  Ευζώνων (ΠΑΘΕ). Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, παρακαλούνται τα τμήματα εμπορίου των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων να εντείνουν τους ελέγχους σε καταστήματα που υπάγονται στη ζώνη αρμοδιότητάς των και λόγω θέσης (άμεση πρόσβαση στην εθνική οδό, πλησίον κέντρων υποδοχής κλπ) παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Οι έλεγχοι θα έχουν να κάνουν, κυρίως, με την τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), την ύπαρξη νομίμων παραστατικών στοιχείων (αποδείξεις κλπ) των διενεργούμενων συναλλαγών και τη διαπίστωση και προφανώς πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας. Επιπλέον, κλιμάκια ελέγχου της Γενικής Γραμματείας σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες εμπορίου και τις αστυνομικές διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ. θα διενεργήσουν ελέγχους κατά μήκος της ΠΑΘΕ. 

Σημειώνεται πως οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή θα δέχονται καταγγελίες καταναλωτών με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.1520.gov.gr ή με φαξ στον αρ. 210 3843549. Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την «Γραμμή Καταναλωτή» στο 1520 τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 15:00.

Σχόλια