Σειρά νομοσχεδίων προωθεί η κυβέρνηση...

Σειρά νομοσχεδίων προωθεί η κυβέρνηση - Ποιες δράσεις αποφάσισε το ΚΥΣΚΟΙΠ

...ποιες δράσεις αποφάσισε το ΚΥΣΚΟΙΠ...

«Πράσινο φως» για την κατάθεση νομοσχεδίων για την Οικονομία της Γνώσης και την πνευματική ιδιοκτησία έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής και Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη.

Ειδικότερα, συζητήθηκε...
η στρατηγική για την Οικονομία της Γνώσης, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναλαμβάνει άμεσα τις επόμενες ημέρες σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, ο σχεδιασμός για σχολικά γεύματα και το πλαίσιο αναδοχής για ασυνόδευτα ανήλικα.

Παράλληλα, το ΚΥΣΚΟΙΠ συζήτησε για νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και το σχεδιασμό που υπάρχει για την επιτάχυνση της διαδικασίας αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν και η πιλοτική δράση «Σχολικό Γεύμα» αλλά και ο σχεδιασμός σε σχέση με τα ασυνόδευτα ανήλικα (νομικό πλαίσιο επιτροπείας και αναδοχής) και η έναρξη λειτουργίας δομών φιλοξενίας. Ειδικότερα,

Οικονομία της Γνώσης

Το ΚΥΣΚΟΙΠ ενέκρινε την εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, αρμόδιου για την Έρευνα, Κώστα Φωτάκη, για τη στρατηγική για την Οικονομία της Γνώσης.

Στη βάση της στρατηγικής αυτής δημιουργείται ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων, από την έρευνα μέχρι την παραγωγική αξιοποίησή της, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικού πλούτου.

Στο πλαίσιο αυτό, την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», η πρώτη από τις τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που εντάσσονται στη στρατηγική για την Οικονομία της Γνώσης. Στην Ελλάδα παράγεται πρωτότυπο και υψηλής αξίας επιστημονικό και ερευνητικό έργο, η στήριξη του οποίου αποτελεί παράγοντα-«κλειδί» για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Το δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση εντός του Μαΐου, θεσμοθετεί χρηματοδοτικό εργαλείο για την έρευνα και την καινοτομία, που θα κινητοποιεί πόρους για νεοφυείς επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα προϊόντα της έρευνας.

Ο κύκλος της νομοθέτησης θα ολοκληρωθεί, έπειτα από οργανωμένο, ευρύ και δημόσιο διάλογο με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με το τρίτο νομοσχέδιο στη σειρά, τον νόμο-πλαίσιο που θα θέτει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την Έρευνα και την Τεχνολογία.

Το πρώτο νομοσχέδιο που κατατίθεται την επόμενη εβδομάδα αντιμετωπίζει με τρόπο μεταβατικό και στη λογική του επείγοντος τόσο τα θεσμικά κενά όσο και τις σοβαρές πρακτικές δυσλειτουργίες, όπως στην απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ, που προκάλεσε ο ν. 4310/2014 στο χώρο της Έρευνας και της Τεχνολογίας.

Με το νομοσχέδιο προωθείται ο εκδημοκρατισμός της λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και ευνοείται η συμμετοχή των νέων επιστημόνων και ερευνητών, αναβαθμίζονται οι εργασιακές συνθήκες με την εδραίωση συνθηκών αξιοκρατίας και διαφάνειας, και συνολικά στηρίζεται η ερευνητική παραγωγή με θωράκιση του ερευνητικού ιστού και έμπρακτη εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή το νομοσχέδιο θέτει τις προϋποθέσεις για την ανάσχεση και την αντιστροφή της δραματικής τάσης «διαρροής» επιστημόνων και ερευνητών προς το εξωτερικό, την οποία τροφοδότησαν μνημονιακές παρεμβάσεις των προηγούμενων χρόνων.

Πνευματικά δικαιώματα

Επίσης, το ΚΥΣΚΟΙΠ ενέκρινε την εισήγηση του υπουργού Πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά, για το νομοσχέδιο «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδρικών αδειών για επιγραμμένες χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά και άλλα πολιτιστικά θέματα».

Το νομοσχέδιο καλύπτει ένα υπαρκτό θεσμικό κενό και θεσμοθετεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας, με τρόπο που προστατεύει αποτελεσματικά τα δικαιώματα των δημιουργών/καλλιτεχνών.

Το νέο πλαίσιο εισάγει δέσμη μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου και της λογοδοσίας ως προς τις δραστηριότητες των Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ενώ παράλληλα προστατεύει και τους χρήστες των σχετικών προϊόντων από καταχρηστικές πρακτικές υπερτιμολόγησης.

Τέλος, απαντώντας σε μία πραγματική ανάγκη της εποχής, δηλαδή στην ανάγκη υποστήριξης των δημιουργών σε όσα αφορούν τη χρήση των έργων τους στο διαδίκτυο, το νομοσχέδιο ανοίγει το ζήτημα με τα πρώτα αναγκαία μέτρα.

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιτάχυνση της διαδικασίας Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Το ΚΥΣΚΟΙΠ επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για την ανάληψη όλων των αναγκαίων δράσεων για την επίσπευση των διαδικασιών αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας για χιλιάδες νέους που για χρόνια βρίσκονταν «εγκλωβισμένοι» στη γραφειοκρατική αδράνεια και «μετέωροι» ως προς την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους.

Με τον συντονισμό και την εντατική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τη χρήση νέου, σύγχρονου λογισμικού καταγραφής των ατομικών φακέλων, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει επιλυθεί ένα πρόβλημα που παρέμενε αδικαιολόγητα ανεπίλυτο, επιβαρύνοντας χιλιάδες νέους ανθρώπους.

Ασυνόδευτα ανήλικα

Το ΚΥΣΚΟΙΠ συζήτησε και για το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε σχέση με τα ασυνόδευτα ανήλικα και ειδικότερα για τη συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης που αφορά στην άμεση τακτοποίηση του νομικού πλαισίου προστασίας (επιτροπεία, αναδοχή), καθώς και στην επικείμενη έναρξη λειτουργίας ειδικών δομών φιλοξενίας με κυρίαρχο τον ρόλο των Νομικών Προσώπων εποπτείας του υπουργείου.

Σχόλια