«Πράσινο» από το Ελεγκτικό...

«Πράσινο» από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις καθαρίστριες του υπουργείου Εργασίας

...για τις καθαρίστριες του υπουργείου Εργασίας...

Έληξε το θέμα με τις πληρωμές των καθαριστριών στο υπουργείο Εργασίας, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τα σχετικά χρηματικά εντάλματα.

Όπως...
αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει ότι το θέμα που είχε ανακύψει σχετικά με την καθυστέρηση της πληρωμής των απασχολούμενων στην καθαριότητα του Υπουργείου λαμβάνει τέλος, αφού σήμερα κοινοποιήθηκε στην αρμόδια διεύθυνσή του η εγκριτική απόφαση του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα χρηματικά εντάλματα που τους αφορούν. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη θετική εξέλιξη είχε η σχετική αίτηση ανάκλησης που υπέβαλε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου μας, μετά την πρώτη αρνητική απόφαση του κλιμακίου του Ε.Σ.

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν επικαλεστήκαμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4369/2016, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρίες, στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε φορείς του δημοσίου. Για τα ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την ίδια ως άνω ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι την 31.12.2016. Η συγκεκριμένη μάλιστα διάταξη ισχύει από τη θέση σε ισχύ του νόμου 4325/2015, δηλαδή έχει αναδρομική ισχύ. Με αυτήν την ρύθμιση, ο νομοθέτης ήθελε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή από τη Διοίκηση της διάταξης του άρθρου 49 του ν. 4325/2015.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εγκριθούν και τα υπόλοιπα χρηματικά εντάλματα που τις αφορούν, δεδομένης της ανωτέρω απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της προαναφερθείσας νομοθετικής διάταξης και έτσι να τους δοθούν αναδρομικά τα ποσά που τους οφείλονται» και τονίζεται:

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όχι από το Υπουργείο Εργασίας όπου οι καθαρίστριες μέχρι τον Αύγουστο πληρώνονταν κανονικά, αλλά από τη μη έγκριση χρηματικών ενταλμάτων σε άλλον φορέα, απόφαση η οποία συμπαρέσυρε και τα λοιπά εκκρεμή εντάλματα εργαζόμενων με το ίδιο καθεστώς.

Το υπουργείο διευκρινίζει ακόμη ότι οι καθαρίστριες αυτές και γενικά οι καθαρίστριες των φορέων του Δημοσίου που προσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με βάση ρυθμίσεις του Ν. 4325/15 (επί Υπουργείας Γ. Κατρούγκαλου) δεν έχουν καμία σχέση με τις καθαρίστριες με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, όπως αυτές του Υπουργείου Οικονομικών, που για τόσα χρόνια είχαν κάνει αγώνα για την επαναπρόσληψη τους.

Σχόλια