Η σελίδα λειτουργεί σαν αποθηκευτική και ενημερωτική μηχανή αναζήτησης χρήσιμων πληροφοριών!

Animated CSS3 Buttons
<style>
    /* www.Foulscode.com */
    body {
padding-top: 50px;
padding-bottom: 20px;
font-family: 'Ubuntu', sans-serif;
background: #353535;
color: #FFF;
}
.jumbotron h1 {
color: #353535;
}
span.icon {
margin: 0 5px;
color: #D64541;
}
h2 {
color: #BDC3C7
}
.mrng-60-top {
margin-top: 60px;
}
/* Global Button Styles */
    /* www.Foulscode.com */
a.animated-button:link, a.animated-button:visited {
position: relative;
display: block;
margin: 30px auto 0;
padding: 14px 15px;
color: #fff;
font-size:14px;
font-weight: bold;
text-align: center;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
overflow: hidden;
letter-spacing: .08em;
border-radius: 0;
text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
-webkit-transition: all 1s ease;
-moz-transition: all 1s ease;
-o-transition: all 1s ease;
transition: all 1s ease;
}
a.animated-button:link:after, a.animated-button:visited:after {
content: "";
position: absolute;
height: 0%;
left: 50%;
top: 50%;
width: 150%;
z-index: -1;
-webkit-transition: all 0.75s ease 0s;
-moz-transition: all 0.75s ease 0s;
-o-transition: all 0.75s ease 0s;
transition: all 0.75s ease 0s;
}
a.animated-button:link:hover, a.animated-button:visited:hover {
color: #FFF;
text-shadow: none;
}
a.animated-button:link:hover:after, a.animated-button:visited:hover:after {
height: 450%;
}
a.animated-button:link, a.animated-button:visited {
position: relative;
display: block;
margin: 30px auto 0;
padding: 14px 15px;
color: #fff;
font-size:14px;
border-radius: 0;
font-weight: bold;
text-align: center;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
overflow: hidden;
letter-spacing: .08em;
text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
-webkit-transition: all 1s ease;
-moz-transition: all 1s ease;
-o-transition: all 1s ease;
transition: all 1s ease;
}
/* Victoria Buttons */
    /* www.Foulscode.com */
a.animated-button.victoria-one {
border: 2px solid #D24D57;
}
a.animated-button.victoria-one:after {
background: #D24D57;
-moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
-ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
-webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
}
a.animated-button.victoria-two {
border: 2px solid #D24D57;
}
a.animated-button.victoria-two:after {
background: #D24D57;
-moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(25deg);
-ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(25deg);
-webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(25deg);
transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(25deg);
}
a.animated-button.victoria-three {
border: 2px solid #D24D57;
}
a.animated-button.victoria-three:after {
background: #D24D57;
opacity: .5;
-moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
-ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
-webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
}
a.animated-button.victoria-three:hover:after {
height: 140%;
opacity: 1;
}
a.animated-button.victoria-four {
border: 2px solid #D24D57;
}
a.animated-button.victoria-four:after {
background: #D24D57;
opacity: .5;
-moz-transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(90deg);
-ms-transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(90deg);
-webkit-transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(90deg);
transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(90deg);
}
a.animated-button.victoria-four:hover:after {
opacity: 1;
height: 600% !important;
}
/* Sandy Buttons */
    /* www.Foulscode.com */
a.animated-button.sandy-one {
border: 2px solid #AEA8D3;
color: #FFF;
}
a.animated-button.sandy-one:after {
border: 3px solid #AEA8D3;
opacity: 0;
-moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
-ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
-webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
}
a.animated-button.sandy-one:hover:after {
height: 120% !important;
opacity: 1;
color: #FFF;
}
a.animated-button.sandy-two {
border: 2px solid #AEA8D3;
color: #FFF;
}
a.animated-button.sandy-two:after {
border: 3px solid #AEA8D3;
opacity: 0;
-moz-transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(90deg);
-ms-transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(90deg);
-webkit-transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(90deg);
transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(90deg);
}
a.animated-button.sandy-two:hover:after {
height: 600% !important;
opacity: 1;
color: #FFF;
}
a.animated-button.sandy-three {
border: 2px solid #AEA8D3;
color: #FFF;
}
a.animated-button.sandy-three:after {
border: 3px solid #AEA8D3;
opacity: 0;
-moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
-ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
-webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
}
a.animated-button.sandy-three:hover:after {
height: 400% !important;
opacity: 1;
color: #FFF;
}
a.animated-button.sandy-four {
border: 2px solid #AEA8D3;
color: #FFF;
}
a.animated-button.sandy-four:after {
border: 3px solid #AEA8D3;
opacity: 0;
-moz-transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(25deg);
-ms-transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(25deg);
-webkit-transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(25deg);
transform: translateY(-50%) translateX(-50%) rotate(25deg);
}
a.animated-button.sandy-four:hover:after {
height: 400% !important;
opacity: 1;
color: #FFF;
}
/* Gibson Buttons */
a.animated-button.gibson-one {
border: 2px solid #65b37a;
color: #FFF;
}
a.animated-button.gibson-one:after {
opacity: 0;
background-image: -webkit-linear-gradient( transparent 50%, rgba(101,179,122,0.2) 50%);
background-image: -moz-linear-gradient(transparent 50%, rgba(101,179,122,0.2) 50%);
background-size: 10px 10px;
-moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(25deg);
-ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(25deg);
-webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(25deg);
transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(25deg);
}
a.animated-button.gibson-one:hover:after {
height: 600% !important;
opacity: 1;
color: #FFF;
}
a.animated-button.gibson-two {
border: 2px solid #65b37a;
color: #FFF;
}
a.animated-button.gibson-two:after {
opacity: 0;
background-image: -webkit-linear-gradient( transparent 50%, rgba(101,179,122,0.2) 50%);
background-image: -moz-linear-gradient(transparent 50%, rgba(101,179,122,0.2) 50%);
background-size: 10px 10px;
-moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
-ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
-webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(-25deg);
}
a.animated-button.gibson-two:hover:after {
height: 600% !important;
opacity: 1;
color: #FFF;
}
a.animated-button.gibson-three {
border: 2px solid #65b37a;
color: #FFF;
}
a.animated-button.gibson-three:after {
opacity: 0;
background-image: -webkit-linear-gradient( transparent 50%, rgba(101,179,122,0.2) 50%);
background-image: -moz-linear-gradient(transparent 50%, rgba(101,179,122,0.2) 50%);
background-size: 10px 10px;
-moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(90deg);
-ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(90deg);
-webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(90deg);
transform: translateX(-50%) translateY(-50%) rotate(90deg);
}
a.animated-button.gibson-three:hover:after {
height: 600% !important;
opacity: 1;
color: #FFF;
}
a.animated-button.gibson-four {
border: 2px solid #65b37a;
color: #FFF;
}
a.animated-button.gibson-four:after {
opacity: 0;
background-image: -webkit-linear-gradient( transparent 50%, rgba(101,179,122,0.2) 50%);
background-image: -moz-linear-gradient(transparent 50%, rgba(101,179,122,0.2) 50%);
background-size: 10px 10px;
-moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
-ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%));
-webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
}
a.animated-button.gibson-four:hover:after {
height: 600% !important;
opacity: 1;
color: #FFF;
}
/* Thar Buttons */
a.animated-button.thar-one {
color: #fff;
cursor: pointer;
display: block;
position: relative;
border: 2px solid #F7CA18;
transition: all 0.4s cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1) 0s;
}
a.animated-button.thar-one:hover {
color: #000 !important;
background-color: transparent;
text-shadow: none;
}
a.animated-button.thar-one:hover:before {
bottom: 0%;
top: auto;
height: 100%;
}
a.animated-button.thar-one:before {
display: block;
position: absolute;
left: 0px;
top: 0px;
height: 0px;
width: 100%;
z-index: -1;
content: '';
color: #000 !important;
background: #F7CA18;
transition: all 0.4s cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1) 0s;
}
a.animated-button.thar-two {
color: #fff;
cursor: pointer;
display: block;
position: relative;
border: 2px solid #F7CA18;
transition: all 0.4s cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1) 0s;
}
a.animated-button.thar-two:hover {
color: #000 !important;
background-color: transparent;
text-shadow: ntwo;
}
a.animated-button.thar-two:hover:before {
top: 0%;
bottom: auto;
height: 100%;
}
a.animated-button.thar-two:before {
display: block;
position: absolute;
left: 0px;
bottom: 0px;
height: 0px;
width: 100%;
z-index: -1;
content: '';
color: #000 !important;
background: #F7CA18;
transition: all 0.4s cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1) 0s;
}
a.animated-button.thar-three {
color: #fff;
cursor: pointer;
display: block;
position: relative;
border: 2px solid #F7CA18;
transition: all 0.4s cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1);
0s;
}
a.animated-button.thar-three:hover {
color: #000 !important;
background-color: transparent;
text-shadow: nthree;
}
a.animated-button.thar-three:hover:before {
left: 0%;
right: auto;
width: 100%;
}
a.animated-button.thar-three:before {
display: block;
position: absolute;
top: 0px;
right: 0px;
height: 100%;
width: 0px;
z-index: -1;
content: '';
color: #000 !important;
background: #F7CA18;
transition: all 0.4s cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1);
0s;
}
a.animated-button.thar-four {
color: #fff;
cursor: pointer;
display: block;
position: relative;
border: 2px solid #F7CA18;
transition: all 0.4s cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1);
0s;
}
a.animated-button.thar-four:hover {
color: #000 !important;
background-color: transparent;
text-shadow: nfour;
}
a.animated-button.thar-four:hover:before {
right: 0%;
left: auto;
width: 100%;
}
a.animated-button.thar-four:before {
display: block;
position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
height: 100%;
width: 0px;
z-index: -1;
content: '';
color: #000 !important;
background: #F7CA18;
transition: all 0.4s cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1);
0s;
}
/* www.Foulscode.com */
  </style>

  <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="icon" href="../../favicon.ico">
<title>Animated CSS3 Buttons - Foulscode
</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="http://designify.me/code-snippets/animated-buttons/css/btns.css" rel="stylesheet">
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:400,500,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css">
<!-- Just for debugging purposes. Don't actually copy these 2 lines! -->
<!--[if lt IE 9]><script src="../../assets/js/ie8-responsive-file-warning.js"></script><![endif]-->
<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
      <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
      <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button>
      <a class="navbar-brand" href="http://designify.me/tutorials/flat-buttons-with-animated-hover-effects/">Animated Buttons Demo</a> </div>
    <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
      <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
        <li><a href="http://designify.me/tutorials/flat-buttons-with-animated-hover-effects/">Go to Foulscode.com</a></li>
      </ul>
    </div>
    <!--/.navbar-collapse -->
  </div>
</nav>
<!-- Main jumbotron for a primary marketing message or call to action -->
<div class="jumbotron text-center">
  <div class="container">
 
    <h1>Animated CSS3 Buttons</h1>
    <p style="color:#888">More resources at <a href="http://Foulscode.com/">Foulscode.com</a></p>
 
  </div>
</div>
<div class="container">
  <!-- Example row of columns -->

  <div class="row">
    <div class="col-md-12 text-center">
      <h2>Victoria</h2>
    </div>
  </div>

  <div class="row">
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button victoria-one">Sign up</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button victoria-two">Login</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button victoria-three">Register</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button victoria-four">Learn more</a> </div>
  </div>

  <div class="row">
    <div class="col-md-12 text-center">
      <h2 class="mrng-60-top">Sandy</h2>
    </div>
  </div>

  <div class="row">
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button sandy-one">Sign up</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button sandy-two">Login</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button sandy-three">Register</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button sandy-four">Learn more</a> </div>
  </div>  <div class="row">
    <div class="col-md-12 text-center">
      <h2 class="mrng-60-top">Gibson</h2>
    </div>
  </div>

  <div class="row">
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button gibson-one">Sign up</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button gibson-two">Login</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button gibson-three">Register</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button gibson-four">Learn more</a> </div>
  </div>  <div class="row">
    <div class="col-md-12 text-center">
      <h2 class="mrng-60-top">Thar</h2>
    </div>
  </div>

  <div class="row">
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button thar-one">Sign up</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button thar-two">Login</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button thar-three">Register</a> </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-sm animated-button thar-four">Learn more</a> </div>
  </div>  <footer>
    <hr  style="margin-top:50px;" />
    <p class="text-center">Created with <span class="icon"><i class="fa fa-heart fa-lg"></i></span> by <a href="http://foulscode.com/" target="_blank"> Foulscode.com</a></p>
  </footer>
</div>
<!-- /container -->
<!-- Bootstrap core JavaScript
    ================================================== -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

LIVE DEMO

Διαβάστε περισσότερα »

Attractive CSS3 Social Bar for BlogΈνα Widget για τα social του site blog σας που εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης σας στάσιμο και να εξοικονομεί χορό από την σελίδα σας!

Αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κώδικα:


<style>
/* foulscode.blogspot.gr */
.fixedmenu{ background:url('http://1.bp.blogspot.com/-FaeRKNmFDX8/Ud16d2_PZFI/AAAAAAAAAsM/5xugOK5YAuE/s1600/facebook.png');background-repeat:no-repeat;width:43px;height:43px;position:fixed;right:0px;top:160px; z-index:1000;}
.fixedmenu1{ background:url('http://3.bp.blogspot.com/-W7Z5XKfLWd8/Ud16eM8AadI/AAAAAAAAAsQ/cv7fgYD5fiE/s1600/facebook-hover.png');background-repeat:no-repeat;width:150px;height:43px;position:fixed;right:0px;top:160px; z-index:1100;}
.fixedmenu_1{margin:0px 0 0 43px}
.fixedmenutw{background:url('http://1.bp.blogspot.com/-WeUDB_HkbWA/Ud16fP78JoI/AAAAAAAAAsk/1k2WNVRCBvo/s1600/twitter.png');background-repeat:no-repeat;width:43px;height:43px;position:fixed;right:0px;top:205px;z-index:1000;}
.fixedmenutw1{background:url('http://1.bp.blogspot.com/-AEj1b-df974/Ud16fs5CVkI/AAAAAAAAAss/HYNXT4cJpPI/s1600/twitter_hover.png');background-repeat:no-repeat;width:150px;height:43px;position:fixed;right:0px;top:205px; z-index:1100;}
.fixedmenutw_1{margin:0px 0 0 43px}
.fixedmenufb{background:url('http://1.bp.blogspot.com/-hj1nQIe4NPQ/Ud16cbNkV1I/AAAAAAAAAr0/EswfGA-rVjM/s1600/Gplus.png');background-repeat:no-repeat;width:43px;height:43px;position:fixed;right:0px;top:250px; z-index:1000;}
.fixedmenufb1{background:url('http://4.bp.blogspot.com/-umCgVIZ-wTs/Ud16c1EAICI/AAAAAAAAAr8/5ZSWR05S2B8/s1600/Gplus_hover.png');background-repeat:no-repeat;width:150px;height:43px;position:fixed;right:0px;top:250px; z-index:1100;}
.fixedmenufb_1{margin:0px 0 0 43px}
.fixedmenurss{background:url('http://2.bp.blogspot.com/-9KAMTvWkJ4s/Ud16eU7kWyI/AAAAAAAAAsY/OpoARuR5pXY/s1600/rss.png');background-repeat:no-repeat;width:43px;height:43px;position:fixed;right:0px;top:295px; z-index:1000;}
.fixedmenurss1{background:url('http://4.bp.blogspot.com/-SDcrlF3MTAU/Ud16dDy_wnI/AAAAAAAAAsE/QjdRXR9BekM/s1600/RSS-hover.png');background-repeat:no-repeat;width:150px;height:43px;position:fixed;right:0px;top:295px; z-index:1100;}
.fixedmenurss_1{margin:0px 0 0 43px}
/* foulscode.blogspot.gr */
</style>
<div class='fixedmenu' onmouseout='this.className=&apos;fixedmenu&apos;' onmouseover='this.className=&apos;fixedmenu1&apos;'><div class='fixedmenu_1'>
<a href='https://www.facebook.com/pages/Fouls-Code/548164921863886' target='_blank'><img alt='Like us on Facebook' src='http://3.bp.blogspot.com/-jWaYNYywDf0/Ud1_G7YS7RI/AAAAAAAAAtA/8b40N46byIQ/s1600/facebook-hover1.png' title='Like us on Facebook'/></a><br/>
</div></div><div class='fixedmenutw' onmouseout='this.className=&apos;fixedmenutw&apos;' onmouseover='this.className=&apos;fixedmenutw1&apos;'><div class='fixedmenutw_1'>
<a href='https://twitter.com/foulscode' target='_blank'><img alt='Follow us on Twitter' src='http://3.bp.blogspot.com/-ppQkr4BjSVQ/Ud1_HkD_OBI/AAAAAAAAAtU/xN5krYZPBhY/s1600/twitter_hover1.png' title='Follow us on Twitter'/></a><br/>
</div></div><div class='fixedmenufb' onmouseout='this.className=&apos;fixedmenufb&apos;' onmouseover='this.className=&apos;fixedmenufb1&apos;'><div class='fixedmenufb_1'>
<a href='https://plus.google.com/ID' target='_blank'><img alt='Recommend us on Google Plus' src='http://3.bp.blogspot.com/-fPA1gJ6k9Bk/Ud1_G_aexzI/AAAAAAAAAtI/rcqioslWMN0/s1600/Gplus_hover1.png' title='Recommend us on Google Plus'/></a><br/>
</div></div><div class='fixedmenurss' onmouseout='this.className=&apos;fixedmenurss&apos;' onmouseover='this.className=&apos;fixedmenurss1&apos;'><div class='fixedmenurss_1'>
<a href='http://feeds.feedburner.com/foulscode target='_blank'><img alt='Subscribe me on RSS' src='http://3.bp.blogspot.com/-1XXERhy9eeQ/Ud1_GgCBHTI/AAAAAAAAAs8/TIB78w-42eg/s1600/RSS-hover1.png' title='Subscribe me'/></a><br/>
</div></div>


LIVE DEMO

Αντικαταστήστε τα μαρκαρισμένα URL και μετά αποθήκευση.
Διαβάστε περισσότερα »

THE HACKER WARS - ΟΙ ΠΌΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΧΆΚΕΡΣ [ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΈΡ - 2014]

Διάρκεια: 91:19
Σκηνοθεσία: Vivien Lesnik Weisman
Σενάριο: Meredith Raithel Perry, Vivien Lesnik Weisman
Πρωταγωνιστούν: Andrew «Weev» Auernheimer, Barrett Brown, Jaime «Asshurtmacfags» Cochran

(με ελληνικούς υπότιτλους)
Διαβάστε περισσότερα »

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από την πρώην νομική σύμβουλο της Παγκόσμιας Τράπεζας

http://www.zougla.gr/assets/images/1982794.jpg

Για πρώτη φορά η πρώην γενική νομική σύμβουλος της παγκοσμίου τραπέζης η κυρία Καρεν Χιουντς μιλά σε ελληνικό Μ.Μ.Ε, τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, και αποκαλύπτει ότι όντως σιωνιστές τραπεζίτες έχουν υπό τον έλεγχο τους την παγκόσμια τράπεζα και ότι το παγκόσμιο καταπίστευμα είναι υπαρκτό και μέσα σε αυτό η χώρα μας έχει σημαντικά χρηματικά ποσά κατατεθειμένα τα οποία αφήνει ανεκμετάλλευτα.

Μιλά επίσης για την συνθήκη του Μπρέντον Γουντς και για το πως δημιούργησαν χρέη εκ του μη όντος στα κράτη οι σιωνιστές τραπεζίτες για να ελέγχουν παρασκηνιακά τα κράτη δια των χρεών....
ΠΗΓΗ
Διαβάστε περισσότερα »

Την Κυριακή 29/5/16 ώρα 12.00 εμείς οι #οργισμένοι #Έλληνες δίνουμε το παρόν στο #Σύνταγμα - Όλοι μας ενάντια στους 300...

https://1.bp.blogspot.com/-iPOcW3Tj3vI/V0nAE7cwyiI/AAAAAAAANx8/QkRmrLC-gTYg1f4XdAwarI3adS85uNYqgCLcB/s640/12948341_791730290927944_571842358_o.jpg

Όσο κάθεσε φίλε στον καναπέ, τόσο θα νιώθεις τον πισινό σου να σε πονάει περισσότερο. Και ναι δεν είναι από τις αιμορροΐδες.

Σήκω... Αύριο θα έχει τέλειο καιρό... Πάρε μαζί τα παιδιά, τα σκυλιά και ότι άλλο θες. Πάρε μαζί και το φαγητό σου.

Έλα μαζί μας στην πλατεία Συντάγματος...

Έλα μαζί μας να φωνάζουμε ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

Τούτη η συγκέντρωση έχει και έναν ακόμα σκοπό... Την μνήμη της πτώσης της Βασιλεύουσας, αλλά και την ενθύμηση ότι εμείς θα την ελευθερώσουμε κάποτε. Ούτε τα ξανθά ούτε τα γκρίζα γένη. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!


ΠΗΓΗ
Διαβάστε περισσότερα »

Δημόσιο οδοντιατρικό κέντρο στη διάθεση των κατοίκων της Αττικής

http://www.clickareto.gr/image_deals/deals/2014/0822/14087101868957.jpg

Δημόσιο οδοντιατρικό κέντρο στη διάθεση των κατοίκων της Αττικής

Οδοντιατρικό Κέντρο για όλους τους κατοίκους της Αττικής, θέτει σε λειτουργία η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

Στις νέες εγκαταστάσεις του Τοπικού Ιατρείου, επί της οδού Λένορμαν 200, που πρόσφατα αναδιαμορφώθηκαν, βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών τα παρακάτω Ιατρεία:

1.Οδοντοθεραπευτικό (έλεγχος και ολοκληρωμένη θεραπεία)
2.Παιδοδοντικό (πρόληψη και ολοκληρωμένη θεραπεία)
3.Ορθοδοντικό για παιδιά ηλικίας 9-13 ετών (διάγνωση και θεραπεία)
4.Γναθοχειρουργικό (όλο το φάσμα της γναθοπροσωπικής χειρουργικής)
5.Οδοντοπροσθετικό (έλεγχος και θεραπεία)

Τρία εξειδικευμένα Εργαστήρια στελεχωμένα με έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό παρέχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στο έργο του Οδοντιατρικού Κέντρου:

1.Ακτινολογικό Εργαστήριο, για πανοραμικές ακτινογραφίες στόματος
2.Οδοντοπροσθετικό Εργαστήριο, στο οποίο κατασκευάζονται και επισκευάζονται οδοντοστοιχίες
3.Ορθοδοντικό Εργαστήριο, στο οποίο κατασκευάζονται και επισκευάζονται οι κινητοί ορθοδοντικοί μηχανισμοί

Το Οδοντιατρικό Κέντρο, δεν απευθύνεται μόνο στους κατοίκους της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλά σε όλο τον πληθυσμό της Αττικής, όπως και όμορων νομών που δεν παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους καλώντας σε κάποιο από τα 5-ψήφια νούμερα στα οποία ρυθμίζονται τα ραντεβού στο ΠΕΔΥ.

Δεδομένου ότι η στοματική υγιεινή συνδέεται άμεσα με την υγεία του υπόλοιπου οργανισμού του ανθρώπου, το έργο των παραπάνω Ιατρείων υποστηρίζεται από Καρδιολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό και Οφθαλμολογικό Ιατρείο, τα οποία υποδέχονται ταυτόχρονα και μεμονωμένα περιστατικά ανηλίκων.

«Θεωρούμε πως δεν πρόκειται για παροχή μόνο υγειονομικού αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα, που συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων, καθώς πολλές από τις αναφερόμενες εξειδικευμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες, όπως η ορθοδοντική και η οδοντοπροσθετική, συγκαταλέγονται στις πιο δαπανηρές θεραπείες για τα νοικοκυριά» αναφέρει σε ανακοίνωση της η 1η ΥΠΕ.

Ενώ ο επόμενος στόχος της είναι η προαγωγή της πρόληψης μέσω στοχευμένων προγραμμάτων αγωγής υγείας του πληθυσμού.

«Αξιοποιώντας την εμπειρία του προηγούμενου οκταμήνου, κατά στο οποίο εξετάστηκαν 4.150 μαθητές, καταρτίζουμε νέο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για το διάστημα Φθινόπωρο 2016 έως και Άνοιξη 2017 στη βάση επιχειρησιακού σχεδιασμού που προβλέπει χρήση σύγχρονου επιστημονικού υλικού, ευρύτερη γεωγραφική διασπορά, θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης, διαδικασίες ανατροφοδότησης, ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και συλλόγους, αμφίδρομη επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και γονείς, ποιοτική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων» επισημαίνει η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ.


Έλενα Μπρέγιαννη


athina984.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Ελλάδα - Ρωσία: Λίγα λόγια αγάπης σου γυρεύω...

Γρλαφει ο Απόστολος Αποστολόπουλος


Για να βρει το πιο πρόσφατο δείγμα καλών φιλικών σχέσεων με την Ελλάδα ο πρόεδρος Πούτιν χρειάστηκε, στο άρθρο του στην Καθημερινή, να γυρίσει δυο αιώνες πίσω, στον Καποδίστρια. Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του, μετά από μια σύντομη διαμάχη των τριών προστάτιδων Δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, πέρασε οριστικά στην επιρροή του Αγγλοσαξωνικού χώρου, τη Βρετανική και μετά την Αμερικανική αυτοκρατορία.

Η Ρωσία, ιδίως μετά τη Γιάλτα, ήταν παίκτης μικρής αν και όχι ανύπαρκτης επιρροής. Και έτσι παραμένει έως αυτή τη στιγμή. Οι σχέσεις της Αθήνας με τη Μόσχα δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που προσδιορίζονται από τις γεωπολιτικές ισορροπίες ΗΠΑ-Ρωσίας στο σύνολο της περιοχής, δηλαδή στην ΕΕ, στη Μ. Ανατολή, στα Βαλκάνια περιλαμβάνοντας και την Τουρκία. Με απλά λόγια οι διμερείς σχέσεις της Αθήνας με τη Μόσχα υπόκεινται σε ευρύτερους υπολογισμούς και ισορροπίες και ούτε η Αθήνα αλλά ούτε και η Μόσχα μπορούν ή είναι διατεθειμένες να τους αγνοήσουν. Έτσι, συνοψίζοντας: Ο Τσίπρας, όπως και η κάθε ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, θα αναπτύξει σχέσεις με τη Ρωσία ως εκεί που θα το επιτρέψουν/ανεχθούν οι ΗΠΑ. Τελεία και παύλα, όλα τα άλλα είναι όνειρα θερινής νυκτός.

Αν η διαπάλη εντός της αποχωρούσης διοίκησης Ομπάμα επιτρέψει στους οπαδούς της προσέγγισης με τη Ρωσία (πχ Κίσινγκερ) να δώσουν μια ανάσα στην Αθήνα ώστε να προχωρήσει σε κάποιες εμπορικές συμφωνίες με τη Μόσχα αποκομίζοντας κάποια οικονομικά οφέλη, έχει καλώς. Ίσως ρόλο να παίξει και η συνεχής ενόχληση που προκαλεί ο Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Η Ρωσία έχει πολύ κακές σχέσεις με τον Ερντογάν, όπως ξέρουμε, και θα μπορούσε, χωρίς να αμφισβητηθεί η κυριαρχία των ΗΠΑ, να θεωρήσει ο Πούτιν ότι μπορεί (ή οφείλει) να αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες ώστε ο Τούρκος Πρόεδρος να αντιληφθεί πως το Αιγαίο δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική υπόθεση και ότι η Τουρκία θα κάνει μεγάλο λάθος να νομίζει ότι μπορεί να μεγιστοποιήσει την επιρροή της χωρίς να ρωτήσει κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι από αυτά που όπως έλεγε ο Κ. Καραμανλής ο πρεσβύτερος «γίνονται αλλά δεν λέγονται» και πάντως είναι μια λογική εικασία. Με προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το εθνικό συμφέρον και γνωρίζει τι να κάνει για να το υπερασπιστεί.
Από την Ευρώπη ως τη Μ. Ανατολή δεν έχει λυθεί οριστικά κανένα πρόβλημα που απασχολεί τη Ρωσία. Το Ουκρανικό είναι πάντα στη θράκα, το Μεσανατολικό βράζει χωρίς ορατό τέλος και οι συνεχείς εκκλήσεις της Μόσχας για συνεργασία της Δύσης εναντίον των εξτρεμιστών ισλαμιστών δεν βρίσκουν ανταπόκριση, οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Μόσχας παραμένουν παρά τις αντιρρήσεις πλείστων Ευρωπαίων ακόμα και των Γερμανών. Ο Πούτιν έδειξε με όση αποφασιστικότητα μπορούσε ότι έχει την τεχνολογία και τη θέληση να υπερασπιστεί την πατρίδα του αποτελεσματικά, ότι διαθέτει ικανές δυνάμεις αποτροπής και καταστροφικής ανταπόδοσης. Αλλά η Ρωσία, παρ’ όλα αυτά, είναι σε θέση άμυνας. Αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται να το λησμονούν οι κήρυκες της ελληνορωσικής φιλίας δημιουργώντας κλίμα ανεκπλήρωτων προσδοκιών για τη σωτήρια κάθοδο του «ξανθού γένους».

Η συμμαχία των BRICS βρίσκεται σε δύσκολη καμπή καθώς και στη Βραζιλία και στη Ν. Αφρική οι φιλικές κυβερνήσεις καταρρέουν, ενώ στη Βενεζουέλα η κατάσταση τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Η Ρωσία έχει αποφύγει και στο Ουκρανικό και στο Συριακό να καταγάγει μια οριστική, τελεσίδικη, στρατιωτική νίκη επιδιώκοντας πολιτικό συμβιβασμό. Χωρίς την αναμενόμενη ανταπόκριση. Ίσως η βαθύτερη και ιστορικά σταθερή επιθυμία είναι η οργανική ένταξη της Ρωσίας στο Δυτικό χώρο ή τουλάχιστον μια συμφωνημένη ισορροπία όπως η Γιάλτα. Έτσι ώστε η Ρωσία να ανακτήσει το καθεστώς της αναγνωρισμένης Μεγάλης Δύναμης. Αλλά αυτό το αίτημα καταστράφηκε οριστικά από την εποχή Γιέλτσιν. Μόνο μια «οριστική», καταλυτική, νίκη σε μια τουλάχιστον περιοχή του Κόσμου ή σε ένα καθοριστικό τομέα (πχ Οικονομία, Ενέργεια) θα μπορούσε να εξαναγκάσει την αμερικανική αυτοκρατορία να αποδεχθεί την παλινόρθωση της Ρωσίας στο πρότερο καθεστώς. Αν δεν επέλεγε την παγκόσμια σύγκρουση για να παραμείνει μοναδική υπερδύναμη. Αυτό είναι βέβαια ερώτημα ζωής ή θανάτου. 

Διαβάστε περισσότερα »

Όταν ο Πούτιν χαμογέλασε μπροστά στην Παναγία την Γλυκοφιλούσα

http://www.prisonplanet.gr/images/LIAKO/p0.jpg

Εντυπωσιάστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τα εκθέματα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας, το οποίο ο Ρώσος Πρόεδρος επισκέφτηκε λίγο μετά τις 23:00 με την συνοδεία του Αλέξη Τσίπρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκθέματα, αλλά και τις πληροφορίες που του παρείχε η διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, Αικατερίνη Δελλαπόρτα.

Προγραμματισμένο ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν να περιηγηθεί στους χώρους μόνο των μόνιμων εκθέσεων του μουσείου, ενώ κατά την περιήγησή του είχε συνέχεια δίπλα του τον Αλέξη Τσίπρα και την Αικατερίνη Δελλαπόρτα. Ο Ρώσος Πρόεδρος πάντως δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τα εκθέματα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και ειδικότερα για την εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας.

Δεν γνωρίζουμε αν το ίδιο ενθουσιώδης ήταν ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.P1


ΠΗΓΗ
Διαβάστε περισσότερα »

Αρρυθμία καρδιάς: Με ποια μορφή καρκίνου συνδέεται

http://cdn7.bbend.net/media/k2/items/cache/eec5dd9b44f2d6e1895631caf797fab5_L.jpg?t=1464337384
Μία από τις πιο συχνές μορφές αρρυθμίας είναι η κολπική μαρμαρυγή. Η κολπική μαρμαρυγή προκαλείται από καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, υπέρταση, μυοκαρδιοπάθειες κ.α., ενώ η συχνότητα εμφάνισής του αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία.

Οι γυναίκες που πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 35.000 υγιείς γυναίκες επί 20 χρόνια. Όσες εμφάνισαν κολπική μαρμαρυγή είχαν 60% αυξημένο κίνδυνο να διαγνωστούν με καρκίνο.

Σύμφωνα με τον ερευνητή David Conen, η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι η κολπική μαρμαρυγή προκαλεί καρκίνο, αλλά μόνο ότι υπάρχει σχέση.


Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ποσοστό 4% των γυναικών εμφάνισε κολπική μαρμαρυγή και περίπου 15% διαγνώστηκε με καρκίνο.

Σύμφωνα με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, η κολπική μαρμαρυγή ήταν σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρκίνο, ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη άλλοι παράγοντες κινδύνου.

Ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος εντός 3 μηνών από την εκδήλωση της κολπικής μαρμαρυγής. Οι ερευνητές εστίασαν στον καρκίνο του πνεύμονος, του μαστού και του παχέος εντέρου.

Πιο ισχυρή σχέση φάνηκε να υπάρχει ανάμεσα στην κολπική μαρμαρυγή και στον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σχέση, πιθανόν να οφείλεται σε πραγματική σχέση μεταξύ των δυο νόσων, αν και δείχνει να είναι λιγότερο πιθανό από το ότι οι άνθρωποι μοιράζονται κοινούς παράγοντες κινδύνου για τις δυο νόσους, όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού JAMA Cardiology.


Πηγή: onmed.gr
Διαβάστε περισσότερα »

ΚΡΗΤΕΣ: Οι τελευταίοι υπερασπιστές της Πόλης

https://simeiakairwn.files.wordpress.com/2016/05/08c0a-alwsi-polhs.jpg?w=470&h=316

Στις 15 Μαρτίου 1453, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για βοήθεια από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, 1000 Κρήτες στρατιώτες ξεκίνησαν από τη Σούδα με 5 καράβια προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα της Πόλης.

Αρχηγός τους ήταν ο Μανούσος Καλλικράτης από τα Σφακιά, ιδιοκτήτης των τριών καραβιών και καπετάνιος του ενός. Στα άλλα δύο καράβια του καπετάνιοι ήταν ο Γρηγόρης Βατσιανός Μανάκης από τ’ Ασκύφου Σφακίων και ο Πέτρος Κάρχας από την Κυδωνία, γνωστός και με το παρανόμι Γραμματικός. Το τέταρτο καράβι ανήκε στον Ανδρέα Μακρή από το Ρέθυμνο και είχε κυβερνήτη τον ίδιο και στο πέμπτο, ιδιοκτησίας του καπετάν Νικόλα του Στειακού, τη διοίκηση ανέλαβε ο Παυλής Καματερός από την Κίσσαμο.

Στο Μαρμαρά, τα κρητικά πλοία συγκρούονται με μεγάλο αριθμό τουρκικών, βυθίζοντας αρκετά από αυτά αλλά χάνοντας και 2 από τα δικά τους. Τα 3 εναπομείναντα πλοία φτάνουν τελικά στην υπό πολιορκία Πόλη και οι Κρήτες χωρίζονται σε 2 ομάδες. Η πρώτη, υπό τον καπετάν Παυλή, σπεύδει να ενισχύσει την άμυνα στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, στο πλευρό του αυτοκράτορα, ενώ η δεύτερη αναλαμβάνει την υπεράσπιση 3 πύργων, του Βασιλείου, του Λέοντος και του Αλεξίου.

Οι Τούρκοι χτυπάνε με σφοδρότητα τα τείχη με τα κανόνια τους. Έχουν στην διάθεσή τους την μπομπάρδα, το τεράστιο κανόνι του Ούγγρου Ουρβανού. Αυτό το κανόνι είναι τόσο μεγάλο, που για την μεταφορά του απαιτούνται 60 βόδια. Οι βολές γίνονται όλο και πιο ακριβείς τινάζοντας πέτρες, ξύλα και σάρκες μαζί τους. Τα τείχη σκίζονται σαν χαρτί. Οι επιτιθέμενοι τρέχουν ευθεία προς τα τείχη αλαλάζοντας, σκορπώντας τρόμο στο διάβα τους. Οι Κρήτες τοξεύουνε με όλη την γρηγοράδα και την ακρίβεια που τους διακρίνει. Τα πτώματα απ’ τις τουρκικών ορδές σωριάζονται κατά χιλιάδες, αλλά δεν τους σταματάει τίποτε πια. Οι εισβολείς είναι κατά πολύ υπέρτεροι αριθμητικά απ’ τους υπερασπιστές.

Ο καπετάν Παυλής και τα παλικάρια του, έπεσαν ηρωικά πολεμώντας δίπλα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Αντίθετα, οι υπερασπιστές των 3 πυργών πολεμάνε σαν παλληκάρια χτυπώντας τους τούρκους πάνω από τους πύργους. Οι εισβολείς σκυλιάζουν και κάνουν έφοδο στους πύργους προσπαθώντας να σπάσουν τις βαριές ξύλινες πόρτες. Τα βέλη των Κρητών τελειώνουν, αλλά δεν χάνουν την ψυχραιμία τους. Συνεχίζουν την μάχη με πέτρες και ξύλα. Δεν παραδίδονται!

Οι ανώτεροι αξιωματικοί του σουλτάνου, εντυπωσιασμένοι από την παλικαριά των τελευταίων ζωντανών υπερασπιστών της Πόλης, τους πρότειναν παράδοση υπό τους δικούς τους όρους. Εκείνοι δέχτηκαν να παραδοθούν υπό τον όρο να τους επιτραπεί να φύγουν χωρίς να πειραχτούν, με όλα τους τα υπάρχοντα και άρματα και με τιμή. Οι ηγέτες των Οθωμανών, που εκτίμησαν τη γενναιότητα και που, βεβαίως, δεν ήθελαν να υποστούν δυσανάλογα μεγάλες απώλειες για να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της πόλης που ήταν ήδη δική τους, ενώ πιθανόν έκριναν ότι αν χρονοτριβούσαν ακόμη περισσότερο στο σημείο αυτό, δεν θα είχαν το ανάλογο μερίδιο από τη λεηλασία, δέχτηκαν. Μπαίνουν στο καράβι που τους προσφέρει και φεύγουν για την Κρήτη να μεταφέρουν τα θλιβερά μαντάτα της απώλειας της Βασιλεύουσας, ενώ η ιστορία τους επιβεβαιώνεται και από τον ιστορικό της εποχής, Γεώργιο Φραντζή και από χειρόγραφα του Άγιου όρους.

Σύμφωνα με την παράδοση, τα μαντήλια στην Κρήτη μετά την είδηση της άλωσης, βάφτηκαν μαύρα και μπήκαν κρόσσια, συμβολίζοντας τα δάκρυα των Κρητών για την απώλεια της Πόλης.

Επίσης, κατά μια άλλη παράδοση, ο χορός »χανιώτικος συρτός» πρωτοχορεύτηκε με την επιστροφή των τελευταίων υπερασπιστών, ενώ το όνομα του αρχηγού τους δόθηκε στο χωριό Καλλικράτης των Σφακίων.


lithosfotos.blogspot.gr

simeiakairwn
Διαβάστε περισσότερα »

Γιώργος Αδαλής: "Αν δεν αλλάξει πολιτικό προσωπικό η Ελλάδα, και δεν καταργηθούν τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο, η ανάπτυξη στη χώρα θα έρθει μετά το έτος 2075 και σίγουρα πριν το έτος 2085 !!!

 http://www.piperies.gr/sites/default/files/photos/2013/10/1382171040.jpg

Κι ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη που μπορεί να ρίξει αυτή την κυβέρνηση, είναι ο...."

Κάθε άρθρο του γνωστού και έγκριτου οικονομολόγου ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΔΑΛΗ, αποτελεί θεμέλιο γνώσης και αντικειμενικής ενημέρωσης.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι μέχρι σήμερα, έχει πέσει μέσα σε όλες τις προβλέψεις του, ούτε ότι θεωρείται από φίλους και εχθρούς, ως... κορυφαίος στο είδος του.

Αποτελεί δε ιδιαίτερη τιμή για τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, η εμπιστοσύνη του να δημοσιογραφεί - αρθογραφεί στη σελίδα  μας καθώς τα άρθρα του, γίνονται viral.


Καλλιόπη Σουφλή 
  Οταν θα ... έρθει η ανάπτυξη, όσοι ζουν για να την απολαύσουν ΔΕΝ  θα ονομάζονται Ελληνες και ΔΕΝ θα υπάρχει η χώρα που σήμερα ονομάζεται ΕΛΛΑΔΑ !!!


Κατά καιρούς κάνω μερικές μίνι-έρευνες, για να διαπιστώσω που πάει η οικονομία μας και κυρίως για να δω αν μπορούν να εφαρμοστούν πολιτικές που προέρχονται είτε από προτάσεις δικές μου είτε από προτάσεις άλλων οικονομολόγων!

Σήμερα  θα σας παρουσιάσω μερικά ευκολονόητα συμπεράσματα για να μπορείτε να γνωρίζετε το μέγεθος των ψεμάτων που σας λένε τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και  οι οικονομικοί υπουργοί του!


Το 2010, είχα αρθρογραφήσει έντονα και είχα δώσει άπειρες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, σχετικά με την δομή της Ελληνικής Οικονομίας και είχα εκθέσει την άποψή μου, κι εξηγούσα γιατί πίστευα ότι αυτή θα αποσυντεθεί εις τα εξ ων συνετέθη !

Συγκεκριμένα, αναλύοντας την σύνθεση του ΑΕΠ της  χώρας μας και προσμετρώντας τις επιπτώσεις που θα έχουν πάνω σε αυτό οι πολιτικές της Τρόικα και της τότε Κυβέρνησης ΓΑΠ, είχα πει όσο πιο έντονα μπορούσα ότι ο λόγος για τον οποίο μας σέρνουν εκτός αγορών είναι πρόστυχος και εντελώς ψευδής! 
Συγκεκριμένα είχα πει ότι με πρόσχημα ότι η Ελλάδα έχει ποσοστό 129% δείκτη δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ, μας πέταξαν εκτός αγορών με σκοπό να μετασχηματίσουν την Ελληνική οικονομία και κοινωνία σε ένα πειραματόζωο !

Τους λόγους τους έχω εξηγήσει!

Απευθυνόμενους προς τους ηλιθίους των Βρυξελών και τους πανηλίθιους του Μαξίμου, είχα αποκαλύψει -πολύ πρώιμα ίσως- ότι η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δεν μπορεί να επιτύχει σε μια χώρα-μέλος της Ε.Ε. λόγω των απαγορεύσεων στο σκέλος της παρέμβασης στις τιμές των αγαθών(απαγορεύεται ρητώς και δια ροπάλου στην Ε.Ε.)!

Ξεκίνησαν λοιπόν με ένα ψέμα που δυστυχώς δεν το κατάλαβε ο Ελληνικός λαός και πίστεψε ότι θα αμείβεται λιγότερο αλλά η "χασούρα" του θα ισοφαριστεί από την ανάλογη πτώση στις τιμές των αγαθών, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε ποτέ και ούτε πρόκειται να συμβεί στο μέλλον!

Είχα προβλέψει λοιπόν τότε, ότι η πτώση ου ΑΕΠ θα είναι δραματική και από τα 232,5 δις ευρώ που είχε φτάσει το έτος 2008, θα φτάσει το 2020 να είναι κάτω  από τα επίπεδα των 150 δις ευρώ!

Σήμερα, αποδεικνύεται ότι είχα κάνει ολόσωστη πρόβλεψη, γιατί σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία από το 2009 και μετά το ΑΕΠ καταρρέει κάθε χρόνο με τον εξής ρυθμό:

Το 2010 έφτασε τα 222.2 δις

Το 2011 στα 208.5

Το 2012 στα 195

Το 2013 στα 185

Το 2014 στα 184

Και το 2015 αναμένεται στα 177                       


Η πτώση για τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη χειρότερη!

Και αυτά είναι σύμφωνα με τα δικά τους επίσημα στοιχεία, τα οποία φυσικά και αμφισβητώ ως "πειραγμένα" και συγκεκριμένα θεωρώ ότι ειδικά για τα έτη

2013 και 2014 έπεσε πολύ δάχτυλο στα στατιστικά προκειμένου να μας παρουσιάσουν τα νούμερα που σας παραθέτω! 
Επι της ουσίας το πραγματικό ΑΕΠ είναι ήδη κατά 10 δις ευρώ μικρότερο! 
Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα στο οποίο δεν θα σταθώ σήμερα!

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν έκανα μερικούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τα "δικά τους στοιχεία" και όχι αυτά που εγώ θεωρώ πλησιέστερα στην πραγματικότητα!

Σας τους παρουσιάζω λοιπόν:

Κατά τα έτη της περιόδου 2008-2014 το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε σε απόλυτους αριθμούς μια τρομακτική απώλεια της τάξης των 176.5 δισεκαομυριων ευρώ!!!

Επι της ουσίας δηλαδή, οι πολιτικές που επέβαλαν οι δανειστές μας, γύρισαν τη χώρα πίσω στα έτη 1998-1999 σε ότι αφορά στο ΑΕΠ μας!!!!

Στην επίμαχη λοιπόν αυτή επταετία, εξανεμίστηκε συνολικά ένα ολόκληρο ΑΕΠ μιας χρονιάς!
Σε καιρό ειρήνης, ουδέποτε έχει καταγραφεί διεθνώς μια τέτοια ανάλογη καταστροφή! 
Σε καμία χώρα του πλανήτη ακόμη και υπανάπτυκτη ή υποσαχάρια!!! 
Το χειρότερο; 
Τέτοια οικονομική καταστροφή δεν έχει σημειωθεί ακόμη και σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση!!!

Το χειρότερο είναι, ότι επειδή το ΑΕΠ αποτελεί το πηλίκο του κλάσματος του δείκτη δημοσίου χρέους/ΑΕΠ, το ποσοστό αυτό ήταν φυσιολογικό , να εκτιναχτεί και από τα 129% που ήταν το 2010, να φτάνει σήμερα και να ξεπερνά το 170% !!!

Αρα, πως θα μας βγάλουν στις αγορές ξανά όταν ο λόγος για τον οποίο "μπήκαμε" στα μνημόνια , όχι απλά εξακολουθεί να υπάρχει αλλά είναι ακόμη χειρότερος;;; 
Προσέξτε λοιπόν να δείτε:

H πλήρη αποτυχία των πολιτικών του Σόιμπλε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του ΔΝΤ, δεν φαίνεται μόνο στα πρόσωπα των Ελλήνων! 
Κυρίως φαίνεται στους δείκτες της Ελληνικής οικονομίας η οποία εξαϋλώνεται και εξανεμίζεται μέρα με την μέρα! Λεπτό προς λεπτό!!

Για το λόγο αυτό, στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις του Μαΐου του 2016 , και προκειμένου να ξεπεράσουν το "εμπόδιο του 170%", ήταν η πρώτη φορά που καμία πλευρά των δανειστών ΔΕΝ επικαλέστηκε αυτόν τον δείκτη! 
Λες και τον ξέχασαν εντελώς από τα κείμενα τους! 
Και ασχολούνται μόνο με τον δείκτη του πρωτογενούς ελλείμματος ως πανάκεια και φάρμακο για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας!!!

Πρόκειται για ένα άλλο ψέμα με το οποίο θα ποτίσουν τον Ελληνικό λαό και θα ζητήσουν από αυτόν νέες θυσίες!

Θα σας πουν λοιπόν ότι στην επόμενη τριετία θα έρθει η ανάπτυξη γιατί η χώρα θα πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα!

Δηλαδή, ενώ η παραγωγή και η κατανάλωση στη χώρα θα πέφτει, το ΑΕΠ ως "πίτα" θα μειώνεται ΑΛΛΑ τελικά, η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την ... 
εκλογίκευση των δημοσιονομικών εσόδων στη χώρα και την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής!
ΜΕ αυτό ως δεδομένο λοιπόν και κυρίως ότι επενδύσεις δεν πρόκειται να γίνουν στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα της Ελληνικής Οικονομίας , οι δανειστές μας, παρέα με την αριστερά του Τσίπρα και την δεξιά του Κυριάκου προωθούν ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα στηριχτεί στην υπερφορολόγηση και την κατάρρευση μισθών και συντάξεων! 
Θα σας ζητήσουν να κάνετε υπομονή ως το 2022, γιατί η σωτηρία θα έρθει εντελώς ξαφνικά και οι κόποι σας δεν θα πάνε χαμένοι! 
Και λέω ως το '22, γιατί την χρονιά αυτή, πρόκειται να καταρρεύσει ολοσχερώς ακόμη και ο παραμικρός σχεδιασμός τους για την Ελλάδα και ο λαός θα ξεσηκωθεί (να το θυμάστε αυτό)!

Κάνω λοιπόν σήμερα την υπέρτατη υπόθεση εργασίας, ότι όλα θα πάνε τέλεια στους σχεδιασμούς τους και δεν θα υπάρξει κάποιο μεγάλο αρνητικό γεγονός ή κάποιος αστάθμητος παράγοντας καθώς και ότι αυτή την φορά οι δανειστές έχουν ... δίκιο! (Πράγμα που δεν το πιστεύω όυτε κατ ελάχιστο)! 
Αλλά δέχομαι ότι όλοι οι σχεδιασμοί τους θα "πιάσουν" τους στόχους τους και η τύχη θα είναι με το μέρος τους!!! 
Προσέξτε λοιπόν, Παίρνω ως τιμή ΒΑΣΗΣ του ΑΕΠ το ποσό των 177 δις ευρώ για το 2016 :

Αν όλα πάνε καλά και έχουμε από το 2017 και μετά, ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που μεσοσταθμικά θα κυμανθούν στο 1.5% (αύξηση του ΑΕΠ/έτος), ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟYΜΕ ΕΙΚΟΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, για να φτάσουμε ξανά στα επίπεδα του ΑΕΠ του έτους 2008! 
Δηλαδή στα 238 δις ευρώ! 
ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.5% ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ 2008! 
ΑΥΤΟ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΤΟΣ ... 2037 !!!!!

Αν οι ρυθμοί ανάπτυξης κυμανθούν χαμηλότερα, (μεσοσταθμικά πάντα) στο 1%, τότε θα χρειαστουν  ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, για να φτάσουμε στα επίπεδα του 2008! Θα επιστρέψουμε δηλαδή στο σημείο αυτό το ΕΤΟΣ 2047 !!!

Αν μεσοσταθμικά οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι αναιμικοί, και ακουμπάνε το 0.5%, τότε φίλες και φίλοι θα χρειαστούν ΠΕΝΗΝΤΑΟΚΤΩ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΟΥ 2008!!! 
ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ... 
2075 !!!!!!!!

ΠΟΣΟΙ απο σας θα ζείτε άραγε το ... 2075 ;;; 
Φοράω λοιπόν την μπέρτα της υπερ-αισιοδοξίας , γίνομαι ολίγον ... Τσίπρας ή Σαμαράς και με την μπέρτα αυτήν, ως άλλος ένας οικονομικός σούπερμαν(!), θα σας πάω σε ένα extreme παράδειγμα υπερ-αισιόδοξης οικονομικής θεώρησης που διακρίνει τους συριζαίους και τους νεοφιλελέδες !!! (Βλέπετε συναγωνίζονται σε ηλιθιότητα αυτοί οι πάλαι ποτέ αντίπαλοι πόλοι της ελληνικής πολιτικής σκηνής)!

Ας υποθέσουμε ότι έχω άδικο στα ποσοστά ανάπτυξης και από τον Δεκέμβριο και μετά αρχίζουν να καταφθάνουν κατά χιλιάδες οι επενδυτές και στην Ελλάδα επικρατεί ένας τρελός οργασμός ανάπτυξης, μεγαλύτερος από τον σημερινό της Κίνας και της Τουρκίας και σαφώς μεγαλύτερος του Μ.Ο. της Ευρωζώνης! Αντί για τους "επενδυτές" του καθηγητή Δημήτρη Μάρδα , αρχίζουν και καταφθάνουν πραγματικοί επενδυτές που "γουστάρουν" επενδύσεις με ... 29% φόρο και 24% ΦΠΑ !!!

Και πετυχαίνουμε τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4.5% ανά έτος!

Ακόμη και στην τρελή αυτή υπόθεση, θα χρειαστούμε ΟΚΤΩ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ για να φτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε. 
Στο έτος 2008! 
Θα πρέπει να περιμένουμε δηλαδή το έτος 2025, έτσι ώστε να μειώσουμε ξανά φόρους και να αυξήσουμε ξανά μισθούς και συντάξεις!

Αντέχει αλήθεια κανείς σας μέχρι το 2025 ;;; 
Η αλήθεια είναι , και αν θέλετε και η προσωπική μου εκτίμηση, ότι αν δεν αλλάξει πολιτικό προσωπικό η Ελλάδα, και δεν καταργηθούν τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο, η ανάπτυξη στη χώρα θα έρθει μετά το έτος 2075 και σίγουρα πριν το έτος 2085 !!!

Οι περισσότεροι από εσάς που διαβάζετε αυτές τις γραμμές δεν θα ζείτε τότε για να την απολαύσετε!!!

 Αλλά αν συμβούν όλα αυτά και δεν επιβάλει ο λαός την αυτορρύθμιση στην Ελληνική Οικονομία, για ένα πράγμα είμαι σίγουρος! 
 
Οταν θα ... έρθει η ανάπτυξη, όσοι ζουν για να την απολαύσουν ΔΕΝ  θα ονομάζονται Ελληνες και ΔΕΝ θα υπάρχει η χώρα που σήμερα ονομάζεται ΕΛΛΑΔΑ !!!

Υ.Γ.1

Ελπίζω σήμερα να σας βοήθησα να καταλάβετε την αντιστοιχία της πραγματικής οικονομίας με τον νόμο που επιτρέπει το πλιάτσικο στη χώρα για τα επόμενα

99 χρόνια!

Την καληνύχτα μου στον κύριο Βούτση , στην κυρία Βαγενά και στον κύριο Τσίπρα!

Την καληνύχτα μου και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον μοναδικό άνθρωπο στον πλανήτη, που με τρία τηλεφωνήματα μπορεί να ρίξει αυτή την κυβέρνηση!!!

Υ.Γ.2

Γιατί ακόμη και οι πιο ασήμαντες πολιτικές δηλώσεις , έχουν μεγάλο νόημα, αν αυτές ... ακολουθούν την μυρωδιά του χρήματος !!!


Με εκτίμηση,
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΛΗΣ 

attikanea
Διαβάστε περισσότερα »