Ἡ μεταλλαγμένη σόγια στὸ πιάτο μας…

Ἡ μεταλλαγμένη σόγια στὸ πιάτο μας...
Κι ἐμεῖς στὴν κοσμάρα μας. Κι ὅλα αὐτὰ μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους, πού, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς πρόκειται γιὰ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη τῆς ἐξοντώσεως τῶν λαῶν.


Βέβαια δὲν θὰ τὴν ἀποκαλοῦν σόγια… Οὔτε θὰ τὴν ἀποκαλοῦν γενετικῶς τροποποιημένη ἢ μεταλλαγμένη. Θὰ τὴν ἀποκαλοῦν Roundup Ready 2 Xtend, γιὰ νὰ μὴν καταλαβαίνουμε καὶ τὸ τὶ διαβάζουμε καὶ τὸ τὶ τρῶμε ἀλλὰ κυρίως τὸ ποιὸς μᾶς ὑποχρεώνει νὰ κάνουμε τὸ μυαλό μας χυλὸ ἢ νὰ μετατρέπουμε τὸ σῶμα μας σὲ σκουπιδαποθῆκες ἢ νὰ ἀφήνουμε …χρόνους στὸν μάταιο καὶ αὐστηρῶς ἐλεγχόμενον ἀπὸ τοὺς «ἐπικυριάρχους» κόσμο μας!!!
Τὸ καρκινογόνον δηλητήριο θὰ συνυπάρχη μὲ τὴν σόγια ὡς «συστατικό», ἐφ΄ ὅσον τὸ ζιζανιοκτόνον ἐμπεριέχεται στοὺς σπόρους. Κι ἔτσι, μὲ ἕναν σμπᾶρο θὰ ἔχουμε δύο τρυγόνια. Καὶ τὴν γενετικῶς τροποποιημένη σόγια στὸ πιάτο μας (σὲ κάθε πιάτο μας, γιὰ ὅσους ἀρνοῦνται νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν!!!), ἀλλὰ καὶ τὸ Roundup, γιὰ νὰ μᾶς σκοτώνῃ -μὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ μὴ τρόπους- νομοτύπως.
Μᾶς μετατρέπουν στὰ πειραματόζωα τοῦ πλανήτου καὶ σφυρίζουν ἀδιάφορα!!!


Εγκρίθηκε η εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων σπόρων σόγιας από την Ε.Ε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων σπόρων σόγιας της Monsanto με την ονομασία Roundup Ready 2 Xtend. Η απόφαση λήφθηκε μετά από αρκετούς μήνες αναβολών, αλλά και αντιδράσεων σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει για την υγεία το ζιζανιοκτόνο glyphosate που περιέχεται στους σπόρους. Παρά το γεγονός ότι εξετάσθηκαν με επιτυχία από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εξακολουθούν να είναι σκεπτικοί για την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων σπόρων.
Η συμφωνία θα έχει ισχύ 10 ετών, και οι σπόροι θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Απαγορεύεται ωστόσο η καλλιέργειά τους εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου. Εκτός όμως από την Monsanto και η Bayer συμφώνησε με την Ε.Ε για καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων σπόρων σόγιας με την ονομασία CropScience.
Σύμφωνα με ειδικούς της Monsanto, μέχρι το 2019 αναμένεται  η καλλιέργεια 55 εκατομμυρίων στρεμμάτων από τους παραπάνω σπόρους.
ΕΡΤ
Θὰ ἀναρωτηθοῦμε ἴσως γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ  βουλευτὲς. ποὺ ὑπέγραψαν ὑπὲρ τῆς ἐνσωματώσεως στὶς τροφές μας, τῶν προϊόντων τῆς Monsanto. Θὰ λάβουμε ὡς ἀπάντησιν τὸ …«ποιός ξέρει»;;, ἐφ΄ ὅσον πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα προέχει τὸ νὰ παρουσιάζουν τὸ «κοινωνικό τους πρόσωπο» πρὸς τὶς μάζες, ἀποκρύπτοντας τὸν πραγματικό τους ῥόλο: τὸν ῥόλο τοῦ ἐκτελεστοῦ. Ἐμεῖς, οἱ μάζες, οἱ χαχόλοι, τὰ «ζᾶ ποὺ χρειάζονται  καπίστρι» θὰ τρῶμε καὶ θὰ πίνουμε ὅ,τι αὐτοὶ διατάζουν. Κι ἂς κινητοποιήθησαν ὅλοι σχεδὸν οἱ  Εὐρωπαῖοι  πολῖτες, γνῶστες καὶ μή, κατὰ τῶν δηλητηρίων τους. Τί ἀξία ἔχουν μερικά ἑκατομμύρια χαχόλων λιγότερα ἤ λοβοτομημένα ἤ βαρύτατα δηλητηριασμένα;

Ψεκάζουν τὰ πάντα μὲ τοξικὰ ζιζανιοκτόνα τῆς Monsanto!!! Εὑρέθη σὲ παιδικὲς χαρὲς καὶ σὲ μπῦρες!
Ψεκάζουν τὰ πάντα μὲ ἕνα τοξικὸ ζιζανιοκτόνο, ὕποπτο γιὰ καρκινογενέσεις, ποὺ ἀμφισβήτησε ἡ European Food Safety Authority). Τὸ δηλητήριο αὐτὸ εὑρίσκεται ἀπὸ τὶς «παιδικὲς χαρές», ἔως τὸ φαγητό μας (ἐντοπίσθηκε σὲ 14 μπῦρες)! Καὶ φυσικὰ καὶ στὸ αἷμα μας (εὑρέθη σὲ δείγματα οὔρων)! Εἴμαστε ἐκτεθειμένοι σὲ αὐτό, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουμε…
Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς ἀγῶνες, εὑρισκόμεθα γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τὴν ἀπαγόρευσή του! Σήμερα ἡ Ἑλλὰς (καὶ οἱ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως) θὰ κληθοῦν νὰ ψηφίσουν στὶς Βρυξέλλες. Ὅμως ὁ ὑπουργὸς Β. Ἀποστόλου ἀκόμη δὲν ἔχει πάρει θέση!
Ἡ γλυφοσάτη/glyphosate δὲν ἀπειλεῖ μόνον τὴν ὑγιεία μας καὶ τὴν ὑγιεία τῶν παιδιῶν μας. Ἡ ἐξαρτημένη ἀπὸ τὰ χημικὰ γεωργία παράγει τὸ 1/3 τῶν ἀερίων θερμοκηπίου καὶ καταστρέφει τὸ οἰκοσύστημα. Δηλαδὴ τὴν ζωὴ τοῦ πλανήτου μας!
Ἡ ἀνανέωσις τῆς ἀδείας τοῦ glyphosate  ἦταν μία ὑπόθεση ῥουτίνας, ποὺ θὰ γινόταν πίσω ἀπὸ «κλειστὲς πόρτες». Ἀλλά, μὲ ὑπογραφές, δράσεις, emails, τηλέφωνα καὶ tweets, ἐπῆλθε ἡ ἀπαγόρευσις στὸ τραπέζι, τὴν ὁποία πλέον στηρίζουν τὰ 2/3 τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν (βλέπε Guardian)!
Εἴμαστε ἀντιμέτωποι μὲ μία ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες πολυεθνικὲς στὸν κόσμο. Τὸ glyphosate εἶναι τὸ σύμβολο τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Monsanto. Τῆς ἐπιφέρει ἐτησίως δισεκατομμύρια εὐρῶ κέρδη.
Ἐὰν καταφέρουμε τὴν ἀπαγόρευση στὴν Εὐρώπη, θὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ glyphosate παγκοσμίως. Ἀλλὰ τὸ πιὸ σημαντικό: Θὰ ἐπιφέρουμε πλῆγμα στὴν σάπια διαδικασία ἀδειοδοτήσεως αὐτῶν τῶν χημικῶν καὶ στὴν παντοδυναμία τῶν πολυεθνικῶν.

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη…


Αὐτισμός. Ἀσθένεια ἤ δηλητηρίασις;


Ἔως τὸ 2025 ἕνα στὰ δύο παιδιὰ θὰ εἶναι αὐτιστικό!


Καρκίνος στήθους, Roundup και μεταλλαγμένη σόγια.

Ὅσες ἔρευνες ἐπετράπη νὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἐπαναλαμβάνουν διαρκῶς τὸ πόσο ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία ὅλων τῶν ἐμβίων ὄντων, εἶναι αὐτὸ τὸ καρκινογόνο δηλητήριο. Παρ΄ ὅλο ποὺ τὰ 2/3 τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν στηρίζουν τὶς ἐνέργειες κατὰ τῶν δηλητηρίων τῆς Monsanto, ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη, τῆς ἐξοντώσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, διὰ τῆς ὑπογραφῆς τῶν ἐξαγορασμένων καὶ ἐλεγχομένων κουδουνισμένων εὐρωβουλευτῶν, παραβιάζοντας κάθε ἀνθρώπινον δικαίωμα, κάθε μας ἀνάγκη, κάθε ψῆφο μας, συνηγορεῖ στὸ ἔγκλημα ἐξοντώσεώς μας ἢ μετατροπῆς μας σὲ ζομποποιημένους χυλούς. Ἡ ἐντολὴ ἦλθε κι ἔσπευσαν.
Τὸ πρόγραμμα, ποὺ ἐφαρμόζεται ἐπάνω μας, λέγεται ἀποπληθυσμός, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἐννοήσει.


Φιλονόη


Σημείωσις

Ὑπάρχει τρόπος νὰ πετάξουμε στὰ σκουπίδια τὰ σκουπίδια τους. Νὰ παύσουμε νὰ καταναλώνουμε ἀρχικῶς ΟΛΑ τὰ προϊόντα τῶν πολυεθνικῶν τους, ἀλλὰ σταδιακῶς καὶ κάθε προϊόν, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐμπεριέχεται σόγια. Σαφῶς καὶ θὰ περιορίσουμε κατὰ πολὺ τὶς ἐπιλογές μας, ἀλλὰ τοὐλάχιστον δὲν θὰ προσθέτουμε στὸ τραπέζι μας ἕνα ἀκόμη δηλητήριο, ποὺ ἐὰν δὲν σκοτώσῃ, σίγουρα θὰ δημιουργήση κάθε εἴδους καρκινογένεσιν. Τὸ πραγματικὸ ἐρώτημα εἶναι: ἀντέχουμε;

Ἡ μαύρη λίστα τῶν ἑταιρειῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν μεταλλαγμένα στὰ προϊόντα τους!!!

 

filonoi.gr 

Σχόλια