Μεταξὺ μίας πολεμοχαροῦς κι ἑνὸς τρελλοῦ


Μεταξὺ τῆς «πολεμοχαροῦς» Κλίντον καὶ τοῦ «τρελλοῦ» Τρᾶμπ… 
  …ξημέρώνουν δύσκολες ἡμέρες γιὰ τὸν πλανήτη.

 Μεταξὺ μίας πολεμοχαροῦς κι ἑνὸς τρελλοῦmetax%e1%bd%ba-m%e1%bd%b7as-polemocharo%e1%bf%a6s-ki-%e1%bc%91n%e1%bd%b8s-trello%e1%bf%a61

Παρακολουθώντας τὸ debate τῶν Ἀμερικανῶν ὑποψηφίων, ἐπεβεβαιώθη ὁ ἰσχυρισμὸς πὼς οἱ ΗΠΑ εὑρίσκονται σὲ βαθυτάτη, ἀνιάτη παρακμή.
  Ἕνα ἰδιοτυπο debate, ἀπὸ τὰ χειρότερα στὴν ἱστορία.

Ἕνα κοινῶς ξεκατίνιασμα, μὲ μόνον προσωπικὲς κόντρες καὶ ἐπιθέσεις, ἀλλὰ στὴν οὐσία μὴ λέγοντας κάτι οὐσιαστικὸ στὸν ἀμερικανικὸ λαό.  Δὲν ὑπῆρξε κάτι ποὺ νὰ θυμίζῃ διάλογο καὶ πολιτικὸ λόγο. Τὴν καλλιτέρα περιγραφὴ ἔδωσε ὁ γνωστὸς σκηνοθέτης Ὄλιβερ Στόουν, ποὺ ἐδήλωσε πὼς οἱ Ἀμερικανοὶ εὑρίσκονται ἐνώπιον μίας ἀδυνάτου ἐπιλογῆς. Νὰ ψηφήσουν τὴν «πολεμοχαρή» Χίλαρυ Κλίντον ἢ τὸν «τρελλό» Ντόναλτ Τρᾶμπ»! Ὁ ὁποῖος Τρᾶμπ ἔφθασε στὸ σημεῖο να καμαρώνῃ ὅτι εἶναι «ἔξυπνος», ἐπειδὴ δὲν πληρώνει φόρους!
Τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ «τραμπισμοῦ»!


Ὑπενθυμίζοντάς μας φυσικὰ αὐτὸ ποὺ ὅλοι καλὰ γνωρίζουμε, ὅτι ἡ μεγαλυτέρα ἀπειλὴ πλέον γιὰ τὴν ζωή μας εἶναι ἡ δεδομένη ἀμερικανικὴ παρακμή.
Ἡ μόνη τους ἰσχὺς καὶ τὸ δυνατὸ χαρτί, παραμένει ἡ στρατιωτική τους ἰσχύς. Καὶ ἀκριβῶς ἐξ αἰτίας αὐτοῦ, τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι τὸ ἐάν, ἀλλὰ τὸ πότε θὰ ἔλθη αὐτὴ ἡ παταγώδης πτῶσις καὶ πῶς θὰ μπορέση νὰ γίνῃ ἀνώδυνα καὶ μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μικρότερες ἐπιπτώσεις γιὰ ὅλον τὸν ὑπόλοιπο κόσμο.

Μεταξὺ μίας πολεμοχαροῦς κι ἑνὸς τρελλοῦ2


Θεοφανάκης Στέφανος

filonoi.gr 
Σχόλια