Σαρδεις, Μικρά Ασία

https://scontent.fath4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14713799_1340011796033404_3391260162187323739_n.jpg?oh=a10cd8528a5ab917f6a5acbe6d2485e8&oe=588FD7CA

Σαρδεις, Μικρά Ασία
Sardis,Minor Asia

Ancient Greek Civilization
Σχόλια