Μὴ παραγραφὲν ἔγκλημα!

Μὴ παραγραφὲν ἔγκλημα!

Πολιτικὴ ἡγεσία ποὺ ἐπρόδωσε τὸν Ἕλληνα, τὸν ἄφησε βοῤῥὰ στοὺς ἐκμεταλευτὲς καὶ ὑποθήκευσε τὸ μέλλον του ὡς λαό.Αὐτὸ τὸ ἔγκλημα δέν παραγράφεται.


Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

filonoi.gr 
Σχόλια