Ἑορταστικὴ σιωπὴ πρὸ τῆς καταιγίδος

Τὰ γεγονότα τρέχουν παγκοσμίως μὲ ἰλιγγιώδεις ταχύτητες καὶ φαίνονται νὰ εἶναι πλέον μὴ διαχειρίσιμα.

Ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση, μέσῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ποὺ ἐπεχειρήθη καὶ μᾶλλον ἀπέτυχε, φαίνεται πὼς περνᾶμε στὴν φάση τῆς γεωπολιτικῆς διαχειρίσεως.
Τὸ ζητούμενον πάντα παραμένει ἡ ἐξουσία καὶ ὁ ἔλεγχος σὲ πλανητικὸ ἐπίπεδον.Καὶ αὐτὸ συνάγεται, δυστυχῶς, συγκρούσεις καὶ πολέμους.
Ὅλα δείχνουν πὼς εὑρισκόμεθα σὲ διάστημα μεσοπολέμου.Οἱ «μεγάλοι παῖκτες» ἀπὸ καιρὸ ἔχουν κάνει τὶς κατάλληλες κινήσεις καὶ τὰ «πιόνια» τους εἶναι στημένα στὴν στρατιωτικὴ σκακιέρα.

Μπαίνουμε σὲ μίαν νέα ἐποχή, ὅπως εἶπε κι ὁ Ντόναλτ Τρᾶμπ.Μίαν ἐποχὴ ἐπικίνδυνη, κρίνοντας ἀπὸ τὴν ἀποψή του, ὅτι οἱ Η.Π.Α. πρέπει νὰ ἀναπτύξουν περαιτέρω τὸ πυρηνικό τους ὁπλοστάσιο.
 Ἡ δήλωσίς του δέ, ἀπὸ τὴν 24η Μαρτίου: «θὰ χρησιμοποιήσουμε τὰ πυρηνικά, ἐὰν χρειασθῇ. Οἱ μουσουλμᾶνοι πρέπει νὰ μάθουν νὰ μᾶς σέβονται. Χωρὶς αὐτὸ δὲν γίνεται τὸ ὁ,τιδήποτε…», σὲ συνδυασμὸ μὲ παλαιότερές του δηλώσεις, πὼς ὅταν αὐτὸς θὰ ἀναλάβη τὴν ἐξουσία, θὰ ἀσκηθῆ ἄκρως ἐπιθετικὴ δράσις κατὰ τῆς Τεχεράνης, καθὼς καὶ ἡ στενή πολιτικὴ σχέσις τοῦ νέου Ἀμερικανοῦ προέδρου μὲ τὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, ποὺ (ἐπισήμως) υἱοθετεῖ ὅλες τὶς θέσεις αὐτῆς τῆς χώρας ἀπέναντι στὸ Ἰράν, θὰ μποροῦσαν νὰ βάλουν (κυριολεκτικῶς) φωτιὰ στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ νὰ ὁδηγήσουν τὴν Ἀνθρωπότητα ἀκόμη καὶ σὲ παγκόσμια πολεμικὴ σύῤῥαξη.

 
«Δὲν μποροῦμε νὰ ἀφήσουμε τὸ Ἰσραὴλ νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ τέτοιαν συνολικὴ περιφρόνηση καὶ ἀσέβεια», ἐδήλωνε ὁ ἐκλεγεὶς πρόεδρος τῶν Η.Π.Α..

«Μεῖνε ἰσχυρὸ Ἰσραήλ, ἡ 20η Ἰανουαρίου πλησιάζει συντόμως», συμπλήρωσε…»
 

Κάνοντας πλέον φανερὸ ὅτι ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους πλησιάζει ταχύτατα.


Θεοφανάκης Στέφανος.filonoi.gr 
Σχόλια