Διατὶ ἡ Ἑλλὰς προορίζεται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ…Εἰς πείσμα τῶν καιρῶν…Εἰς πείσμα τῶν δολιοφθορέων…Εἰς πείσμα κάθε σχεδιασμοῦ καὶ παρανοϊκῆς ὀνειρώξεως…

Ἡ Ἑλλὰς προορίζητε νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήση…
Δὲν θὰ ζήση διότι τὸ λέγω ἐγώ…Οὔτε διότι θὰ τὸ ἤθελαν ἀρκετοί…Οὔτε διότι θὰ μᾶς …λυπηθοῦν κάποιοι, ποὺ ἔως τώρα προγραμματίζουν τὸν χαμό μας…
Ἡ Ἑλλὰς προορίζητε νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήση διότι  Ἑλλὰς σημαίνει Ἀλήθεια, Δίκαιον, Ἐπιστήμη, Ἔρευνα, Ἰσονομία, Ἀριστεία…Κι ὅλα αὐτὰ εἶναι ὅλα ὅσα χρειάζεται καὶ πολεμᾶ σύμπασα ἡ Ἀνθρωπότης γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ…Καὶ δὲν μπορεῖ μία ἀδίστακτη καὶ ἀνεγκέφαλη, μικρὴ μερὶς ἀνθρωποειδῶν, ποὺ ἔως τώρα ἐπιβάλλεται τοῦ πληθυσμοῦ, νὰ τὰ σταματήσῃ ἀπὸ τὸ νὰ συμβοῦν…Εἶναι πολὺ πιὸ μεγάλα, ἀπὸ κάθε μικρόνοο ὑβριστικὸ ἀνθρωποειδές, ὅλα αὐτὰ ποὺ σημαίνουν Ἑλλάς, γιὰ νὰ χαθοῦν ἢ γιὰ νὰ μείνουν στὴν λήθη…
Ἡ Ἑλλὰς θὰ ζήση διότι εἶναι Συμπαντικὴ Ἀνάγκη.Θὰ ζήση καὶ θὰ εὐδαιμονήση…
Ὅσο στὸν πλανήτη μας ὑπάρχουν Ἄνθρωποι, ποὺ βλέπουν αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ δοῦν, δὲν ὑπάρχει κίνδυνος γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα. Ὁ μόνος, πραγματικὸς κίνδυνος πλέον, εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀπειλεῖ μὲ ἀπόλυτο καταστροφή, ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔως σήμερα ἐπιχειροῦν νὰ δουλοποιήσουν τὴν Ἀνθρωπότητα!
Ἡ Ὕβρις ἐπερίσσεψε…
Ἡ Νέμεσις καὶ ἡ Τίσις ἔφθασαν…
Τὸ γνωρίζουμε ὅλοι μας…
Φιλονόη


Υ.Γ. Μὴν φαντασθῇς πὼς κάτι θὰ μᾶς χαρισθῆ. Μὴν φαντασθῆς πὼς κάτι θὰ κλέψουμε. Φαντάσου μόνον τὴν Ἑλλάδα ποὺ «ἔρχεται» γιὰ νὰ «δῇς» ὅσα, ἴσως, ἀκόμη δὲν εἶδες.


Ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὸν φίλο Ἀ.Ἑ.


arxisame.gr 
Σχόλια