Κοινωνικές ανισότητες βλέπει το 90% των Ελλήνων...
Παρότι λιγότεροι Έλληνες από τον μέσο όρο στην ΕΕ αντιμετωπίζουν θετικά την συμμετοχή της χώρας στην Ένωση, στις περισσότερες πολιτικές ζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή της Ε.Ε., ιδίως σε...
ότι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ανεργίας, ζητήματα υγείας και πρόνοιας, προστασίας περιβάλλοντος κλπ.


Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τα δύο χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές στην Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (57%) θεωρούν ότι η συμμετοχή της χώρας τους στην Ε.Ε. είναι κάτι καλό, ενώ το ένα τέταρτο αυτόν την θεωρούν κάτι ουδέτερο, το 34% των Ελλήνων θεωρούν ότι η συμμετοχή μας στην ΕΕ είναι κάτι καλό, ενώ 32% κάτι κακό και το 33% κάτι ουδέτερο.

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, οι μισοί Ευρωπαίοι όμως, θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς να περιμένουν τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., αντίθετα με τους Έλληνες, οι οποίοι σε ποσοστό 61% πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει χρόνος αναμονής ώστε όλα τα κράτη -μέλη να είναι έτοιμα.

Μάλιστα, στους περισσότερους τομείς πολιτικής οι Έλληνες θέλουν την ΕΕ να παρεμβαίνει περισσότερο και μάλιστα σε ποσοστά μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι Έλληνες αισθάνονται πολύ λιγότερο από τους άλλους ευρωπαίους οτι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ. και είναι λιγότερο αισιόδοξοι από τους άλλους ευρωπαίους για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Η ιδιότητα του κράτους μέλους

Στα μάτια ενός αυξανόμενου αριθμού πολιτών, το να ανήκει η χώρα τους στην ΕΕ είναι καλό. Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων, τα αριθμητικά στοιχεία έχουν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την κρίση του 2007.

Η έρευνα, δείχνει ότι το ποσοστό των Ευρωπαίων που πιστεύει ότι η συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ είναι ένα θετικό στοιχείο έχει φτάσει στο 57%. Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα του Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους και βρίσκεται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2007 (58%), πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση. Τα ποσοστά, ωστόσο, διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι: «Τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης το 2007, πολύ ενθαρρυντικά. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η ΕΕ να απαντά με μία φωνή στους πολύ έντονους φόβους τους για τις πρόσφατες διεθνείς αναταραχές που έχουν καταστήσει τον κόσμο αβέβαιο και πιο επικίνδυνο. Εναπόκειται σε εμάς τους πολιτικούς, να τους δείξουμε ότι έχουν δίκιο. Πρέπει λοιπόν να τους πείσουμε μέσα από την καθημερινή μας δουλειά και τις αποφάσεις μας, ότι η Ένωση μπορεί να προστατεύσει και να βελτιώσει την καθημερινότητά τους».

Καταπολέμηση τρομοκρατίας,
ανεργίας, φορολογικής απάτης

Ανταποκρινόμενοι στα τελευταία γεωπολιτικά γεγονότα, όπως η αυξανόμενη αστάθεια στον αραβικό κόσμο, η αυξανόμενη επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας, το Brexit και η εκλογή του Donald Trump, έως το 73% των ερωτηθέντων προτιμούν μία κοινή ευρωπαϊκή απάντηση παρά μεμονωμένες εθνικές ενέργειες.

Μια ισχυρή πλειοψηφία καλεί επίσης την ΕΕ να κάνει περισσότερα για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας (80%) και η ανεργία (78%), η προστασία του περιβάλλοντος (75%) και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (74%). Εδώ, τα αντίστοιχα ελληνικά ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα στο σύνολο των ερωτήσεων και κυμαίνονται μεταξύ 86% - 68%

Στα θέματα αυτά, οι Έλληνες εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην Ε.Ε., περισσότερο απ΄ ότι οι λοιποί Ευρωπαίοι, ιδίως όταν πρόκειται για καταπολέμηση της τρομοκρατίας (86%), της ανεργίας (83%), προστασία των εξωτερικών συνόρων (81%), μεταναστευτικό (80%), υγεία και πρόνοια (78%), προστασία του περιβάλλοντος (77%), εξωτερική πολιτική (69%), βιομηχανική πολιτική (68%), οικονομική πολιτική (65%), γεωργία (64%).

Κοινωνικές ανισότητες

Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (84%) λένε ότι οι ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών τάξεων είναι σημαντικές, ενώ στην Ελλάδα κοινωνικές ανισότητες διαπιστώνει το 90% του πληθυσμού.

Το ένα τρίτο των Ευρωπαίων αμφιβάλλει ότι η κρίση θα τελειώσει μέσα στα επόμενα χρόνια, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό στην Ελλάδα, φθάνει το 71%.

Ενδιαφέρον για πληροφόρηση

Σε ότι αφορά τους τομείς που συζητούνται στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και για τα οποία οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν μεγαλύτερη πληροφόρηση, είναι η τρομοκρατία (37%), η ανεργία (34%), η υγεία και κοινωνική ασφάλιση (29%) και το μεταναστευτικό (28%), ενώ αντίστοιχα οι Έλληνες στην κορυφή του ενδιαφέροντός τους βάζουν την οικονομική πολιτική (56%), την καταπολέμηση της ανεργίας (55%), την υγεία και κοινωνική ασφάλιση (42%) και το μεταναστευτικό (37%)...

Αναρτήθηκε από nonews-NEWS

Σχόλια