Το Ελληνικόν Αλφάβητον εξιστορεί... αρκεί να το περπατήσεις... με γυμνά πόδια... για να το αισθανθείς.


Εκπέμπω ... στη συχνότητα της Ελληνικής Θεάσεως. Το Ελληνικόν Αλφάβητον εξιστορεί... αρκεί να το περπατήσεις... με γυμνά πόδια... για να το αισθανθείς.

Με το (Α) θα νιώσεις την Αρχή...δια της Βοής (Β) ενέργειας... που έρχεται στη Γαία (Γ) η... με Δόνηση (Δ)... εκπορευόμενη απο τους (Ε)...ψιλων... δηλώνοντας τον αριθμό της Ψυχής (ς) στην υλική στάση... παρέχοντας ζωή (Ζ)... δια της διπλής καθόδου ενεργείας (Η) ...που θεάται στη Φύση (Θ)... φωτίζοντας καθέτως με τις ακτίνες του ο Ήλιος (Ι)...εδώ κάτω στη Γαία (Κ)... λαμπυρίζοντας το φως (Λ)... στην Ορατή Φύση (Μ) ...
με τη Νόηση/Νου (Ν)... υπέρ της Γηινης κάσας (Ξ)... στο γήινο επίπεδο (Ο)... του Πατρικού Πυρός (Π)...με συνεχόμενη ροή (Ρ)... επί των στερεών σωμάτων (Τ)... σε συλλεκτική υποδοχή γνώσης (Υ) ... με φωτισμό (Φ) ... των χοϊκών στοιχείων (Χ)... για την ανυψωση της Ψύχας/Ψυχής (Ψ)... υπέρ της Ωράνιας Δόξας... αλλαλάζοντας...Ω... Μέγα και Θαυμαστά τα Εργα σου.


ΕΡΡΩΣΘΕ....


ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)


revealedtheninthwave 
Σχόλια