Οι εφημερίδες σήμερα...

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «Τα κλειδιά της συμφωνίας με τους δανειστές»
ΤΑ ΝΕΑ: «Ο μεσάζων...του μεσάζοντος» Η ΑΥΓΗ: «Βρόμικος πόλεμος στους δημόσιους ελέγχους» 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Πώς ρυθμίζονται χρέη 20.000 έως 50.000 ευρώ»
 
 
Σχόλια