«Τα θύματα της υπερφορολόγησης»...

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2016, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην αύξηση των...
φορολογικών βαρών μεταξύ των 35 χωρών – μελών του οργανισμού.

Τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα στη χώρα μας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξηθηκαν κατά 2,2% το 2016, ενώ η μέση αύξηση στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν μόλις 0,3%. Πλέον ανέρχονται στο 38,6% του ΑΕΠ, από 36,4% που ήταν το 2015 και 34,3%, που είναι ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ. Η «επίδοση» αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των έμμεσων φόρων, στην αύξηση της φορολογίας των ακινήτων, αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών. Μάλιστα, δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση για το 2016, τα νέα μέτρα που εφαρμόστηκαν το 2017, δηλαδή οι νέες αυξήσεις στους έμμεσους φόρους και η περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Την ίδια ώρα, στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δείχνουν ότι τα δυσβάσταχτα αυτά βάρη συγκεντρώνονται στις πλάτες μιας μικρής μερίδας φορολογουμένων. Το 2016 το 17,6% των φορολογουμένων, όσοι δηλαδή δηλώνουν οικογενειακά εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως, πλήρωσαν πάνω από το 77% του συνόλου των φόρων. Μόλις το 0,4% των νοικοκυριών δήλωσαν ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ, ενώ 1 στα 4 νοικοκυριά δήλωσαν ότι ζουν με μεικτό εισόδημα κάτω από 250 ευρώ το μήνα.

Για μια ακόμη φορά αναδεικνύεται, το προφανές. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα είναι σταθερό, βιώσιμο και δίκαιο. Χρειάζεται αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής, με κινήσεις όπως η μείωση της φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η θέσπιση μιας ενιαίας φορολογικής κλίμακας και δύο μόνο συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, 22% και 22% για όλα τα είδη εισοδημάτων, επαναφορά του συντελεστή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος στα επίπεδα του 2014, αναμόρφωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας με την πρόβλεψη αφορολόγητου ορίου, μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% και καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ, στο 11% και στο 22%.

Παράλληλα, θα πρέπει να καταργηθούν φοροαπαλλαγές, εκπτώσεις και φόροι υπέρ τρίτων και να ενταθούν τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Λιγότεροι φόροι, με ταυτόχρονα διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση της εισπραξιμότητας πρέπει να είναι η βάση για ένα αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα...

Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, newsbeast.gr
Σχόλια