Με το νόμο το 30ωρο εκπαιδευτικών στα σχολεία - Τι ορίζει η εγκύκλιος

Της Μίκας Κοντορούση

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα (με ημερομηνία 26/1/2018 από το γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών) η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, σχετικά με το 30ωρο των εκπαιδευτικών, ενός εκ των τριών προαπαιτούμενων των Θεσμών για το χώρο της Παιδείας, προκειμένου να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση.

Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται εκ νέου ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι ώρες την ημέρα ή τριάντα ώρες την εβδομάδα. Πρακτικά δηλαδή, ορίζεται ότι μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο, προκειμένου να ολοκληρώνουν εξωδιδακτικές εργασίες.
Στην εγκύκλιο μάλιστα, διευκρινίζεται ότι από τα όργανα διοίκησης (σ.σ. διευθυντές/υποδιευθυντές) θα ανατίθενται στους δάσκαλους και καθηγητές σειρά από αρμοδιότητες, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Από την εγκύκλιο απουσιάζει βέβαια ο τρόπος που θα ασκείται ο έλεγχος των παραπάνω εργασιών, αλλά και το κατά πόσο ή και πώς θα τηρείται το 6ωρο καθημερινά, με τους διευθυντές ή υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων να αναλαμβάνουν έστω προσωρινά το ρόλο «φύλακα» του νέου ωραρίου.

Την ίδια στιγμή, ρητά ξεκαθαρίζεται ότι η επίβλεψη σχολικών γευμάτων θεωρείται εξωδιδακτική αρμοδιότητα, χωρίς εξαιρέσεις. Πληροφορίες μάλιστα του News24/7 αναφέρουν ότι ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου είχε καταφέρει να κρατήσει τον χαρακτηρισμό της ώρας σίτισης στα ολοήμερα σχολεία ως διδακτική ώρα, κάτι που πλέον σύμφωνα και με την εγκύκλιο, δεν επιβεβαιώνεται.

«Ανάσα» ωστόσο δίδεται σε γονείς που διαθέτουν παιδιά έως 2 ετών, καθώς η κατηγορία αυτή, είναι και η μόνη που εξαιρείται από τις αναθέσεις εξωδιδακτικών αρμοδιοτήτων. Υπενθυμίζεται ότι από τον νόμο του 1986, στην κατηγορία των εξαιρέσεων εντάσσονταν αποκλειστικά και μόνο οι μητέρες με τέκνα έως δύο ετών.

Σε θέση μάχης πάντως βρίσκεται η ΟΛΜΕ. Μιλώντας στο News24/7, ο πρόεδρος Νίκος Παπαχρήστος, σημείωσε: «Πρόκειται για ένα τιμωρητικό μέτρο σε βάρος των εκπαιδευτικών. Η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά εξυπηρετεί μνημονιακούς στόχους. Το εν λόγω μέτρο δεν είναι τίποτε άλλο, από ένα παράθυρο στη μεταγενέστερη υποχρεωτική αύξηση του διδακτικού ωραρίου που θα έρθει σε συνδυασμό με τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, τη μείωση σχολικών τμημάτων, την ενοποίηση ειδικοτήτων, αλλά και την αναμοριοδότηση μονάδων και καθηγητών (σ.σ. υποβαθμίστηκαν 430 σχολεία)».


Σχόλια