Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα...

«Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή»...

Σε λειτουργία τέθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή», με στόχο την αντιμετώπιση της διαφάνειας και...
του υγιούς ανταγωνισμού στο θέμα των εγγυήσεων των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις.

Ο ιστότοπος warranty.uhc.gr υλοποιήθηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), μέλος της οποίας είναι και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η κατάσταση μέχρι σήμερα

Μέχρι σήμερα, ο καταναλωτής ενημερώνεται για τις εγγυήσεις των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζει, είτε προφορικά από τον πωλητή, είτε γραπτά μέσα από τη συσκευασία (φυλλάδιο οδηγιών) του αγαθού, αφού το αγοράσει.

Σημειώνεται, ότι σχετικά με τις παρεχόμενες εγγυήσεις στα αγαθά και στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές, υπάρχουν πολλές κοινοτικές Οδηγίες-υποχρεώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής -μετά την αγορά του αγαθού ή της υπηρεσίας και σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα- να μη μπορεί να διεκδικήσει την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού αγαθού.

Η προσφερόμενη υπηρεσία

Η υπηρεσία, έχει ως στόχο το κύρος των επιχειρήσεων, το όφελος των καταναλωτών, αλλά και συνολικά την καλή λειτουργία τής αγοράς ως προς τη διαφάνεια των παρεχόμενων εγγυήσεων.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή-εμπορία αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, θα μπορούν να εφαρμόσουν-προωθήσουν μία πολιτική διαφάνειας προς το καταναλωτικό κοινό, ως προς τις εγγυήσεις που παρέχουν για τα αγαθά-υπηρεσίες που προσφέρουν, αυξάνοντας τόσο το κύρος τους, αλλά και το πελατολόγιό τους.

Οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και έγκυρα να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των αγαθών-υπηρεσιών που τους προσφέρονται, μέσα από ένα συγκεκριμένο σημείο του διαδικτύου, με την υποστήριξη και το κύρος της ΚΕΕ και των επιμελητηρίων-μελών της.

Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και είναι ταμειακά ενήμερες στο επιμελητήριο που ανήκουν, θα έχουν τη δυνατότητα (μέσα από την πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή») να αναρτούν πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους καταναλωτές, ως προς τη διάρκεια, τον τρόπο υποστήριξης-συντήρησης-αντικατάστασης και όποια άλλη πληροφορία θεωρούν απαραίτητη.

Έτσι, οι επιχειρήσεις θα έχουν κίνητρο να αυξήσουν την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρουν, μέσα από τη διαφάνεια των εγγυήσεων, αποβλέποντας στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών τους και στην προσέλκυση νέων πελατών. Η επιχείρηση θα μπορεί να αποστέλλει μέσα από το «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» τη σχετική εγγύηση, που προσφέρεται με την πώληση ενός αγαθού-υπηρεσίας, απευθείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με τις προσφερόμενες εγγυήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα (μέσα από την πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή»), με εύκολο και έξυπνο τρόπο να τα αναζητούν, είτε με μέρος της περιγραφής του προϊόντος, είτε ως παρόμοιο, είτε ανά προμηθευτή, να τα φιλτράρουν στον τόπο διαμονής τους, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τις εγγυήσεις που προσφέρονται, συγκριτικά ανά προμηθευτή, τις επεκτάσεις εγγυήσεων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Επιπροσθέτως, ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται για τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς των εγγυήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο:

    Οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να βελτιώσουν-αυξήσουν την ποιότητα των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρουν, μέσα από τη διαφάνεια των εγγυήσεων, με στόχο να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους και την προσέλκυση νέων πελατών.
    Οι καταναλωτές μπορούν, αφενός να πληροφορηθούν για τις εγγυήσεις των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, ανά είδος ή ομάδα ειδών, αφετέρου να πληροφορηθούν σχετικά με τους νόμους που διέπουν το καθεστώς των εγγυήσεων.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία, εμφανίζεται σχετικό εικονίδιο (banner) στον ιστότοπο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών www.eea.gr...naftemporiki.gr
 
Σχόλια