17 διμοιρίες των ΜΑΤ στη Μυτιλήνη για τον «λαοπρόβλητο»


Ο «λαοπρόβλητος» αριστερός πρωθυπουργός χρειάζεται 17 διμοιρίες των ΜΑΤ που θα καταργούσε, για να ξεμυτίσει από...
το Μαξίμου, όταν δεν είναι διακοπές.

Μ.

Σχόλια