«Άκρα του τάφου σιωπή» για το δυστύχημα της Γρίτσας…

























Δεύτερη εβδομάδα μετά το θανατηφόρο
δυστύχημα στην αερογέφυρα της Γρίτσας με θύμα ένα νέο παιδί από τη νότια
Πιερία και το φίλο του μέχρι σήμερα 30 Απριλίου να νοσηλεύεται σε βαριά
κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η εγκληματική αμέλεια της μη ύπαρξης κιγκλιδωμάτων που...


















οδήγησε στο δυστύχημα, το 4ο κατά σειρά
τροχαίο συμβάν,
Σχόλια