Η Πρωτομαγιά είναι υποχρεωτική αργία
H Πρωτομαγιά καθιερώθηκε από πέρυσι ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας και έτσι για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα για μία υποχρεωτική αργία.

Ό...


περυσινός νόμος που αφορά στην Πρωτομαγιά, όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ, καθορίζει πως: «1. Η 1η Μαΐου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Σχόλια