Σας προτείνουμε μερικές χρήσιμες σελίδες προς επίσκεψη όσον αφορά τον χώρο της ΦΥΣΙΚΗΣ και της εκπαίδευσης γενικότερα.

Σας προτείνουμε μερικές χρήσιμες σελίδες προς επίσκεψη όσον αφορά τον χώρο της ΦΥΣΙΚΗΣ και της εκπαίδευσης γενικότερα.


Σας προτείνουμε μερικές χρήσιμες σελίδες προς επίσκεψη όσον αφορά τον χώρο της ΦΥΣΙΚΗΣ και της εκπαίδευσης γενικότερα.


Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ψηφιακό Σχολείο
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Τμήματα φυσικής των Ελληνικών πανεπιστημίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήματα φυσικής διαφόρων πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο


Berkeley University
Mit University
Harvard University
Oxford University
University of Toronto
Princeton University
New York University
University of Cambridge
Novosibirsk State University
Yale University
UCL London University
Imperial College London
University of Chicago
California Institute of Technology
Columbia University
University of Pennsylvania
Johns Hopkins University
Duke University
Cornell University
Stanford University
Australian National University
McGill University
University of Michigan
ETH Zurich
University of Edinburgh
The University of Tokyo
King's College London
University of Hong Kong
Kyoto University
Physiclessons
Σχόλια