Η εφαρμογή πρόγνωσης της εξάπλωσης πυρκαγιών

Η εφαρμογή πρόγνωσης της εξάπλωσης πυρκαγιών Του Γιάννη Γορανίτη Μια εφαρμογή που θα μπορούσε να συνδράμει στην πρόληψη αλλά και την αποτελεσματικότερη κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών διανέμεται δωρεάν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Open Wildland Fire Modeling. Ο Jan Mandel, διευθυντής του οργανισμού και καθηγητής υπολογιστικών μαθηματικών θεωρεί ότι το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Το project έχει στόχο τον συνδυασμό μοντέλων πρόγνωσης καιρού (θερμοκρασίας, ανέμων κ.λπ.) και συμπεριφοράς πυρκαγιάς, αλλά και θα αντλεί από πληθώρα πηγών δεδομένων, προκειμένου να προσφέρει μια αποτελεσματική πλατφόρμας παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα παραγόμενα δεδομένα από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και ενδιαφερόμενους επιστήμονες και ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσαν να γεφυρωθούν οι γεωγραφικές αποστάσεις και μεταξύ επιστημονικών ομάδων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και κρατικών ή διακρατικών φορέων. Επίσης, τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς λόγους και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Περισσότερες πληροφορίες για το Open Wildland Fire Modeling. Η εφαρμογή στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, η εφαρμογή WRF-SFIRE αξιοποιείται σε δοκιμαστικό ακόμη στάδιο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με τον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ. Όταν η εφαρμογή είναι έτοιμη θα επιτρέπει την επιχειρησιακή χρήση για οποιοδήποτε δασική και αγροτοδασική πυρκαγιά σε όλη τη χώρα. Το υπό ανάπτυξη σύστημα πρόγνωσης εξάπλωσης πυρκαγιάς είναι ειδικά προσαρμοσμένο στον ελλαδικό χώρο, και βασίζεται στην συνδυαστική λειτουργία του εξελιγμένου μετεωρολογικού μοντέλου (WRF) και του εξειδικευμένου μοντέλου προσομοίωσης εξάπλωσης πυρκαγιάς (SFIRE). Σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξης, το σύστημα μέσα σε λιγότερο από 1-2 ώρες από την αρχική ενεργοποίηση του, θα παρέχει λεπτομερείς και συγκεκριμένες προγνώσεις για την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, θα προβλέπει τη διεύθυνση της κίνησης της φωτιάς, την περίμετρό της, την ταχύτητα διάδοσης, αλλά και την ένταση των μετώπων της πυρκαγιάς. Οι προγνώσεις θα ανανεώνονται ανά 12ωρο, ενώ παράλληλα θα συνυπολογίζονται οι προγνώσεις των ανέμων και της θερμοκρασίας, λόγω της ιδιαίτερης επίδρασης των δασικών πυρκαγιών σε ανεμολογικό και θερμοκρασιακό πεδίο. Ο προγνωστικός χάρτης υπερ-υψηλής ανάλυσης θα επιτρέπει την απεικόνιση σε κλίμακα έως 95 μέτρων, με χρονικό βήμα 15 λεπτών. Ένα μειονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι δεν δύναται να λάβει υπόψιν στους υπολογισμούς τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η ανάπτυξη του προγνωστικού συστήματος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού ερευνητικού προγράμματος DISARM (Drought and fIre ObServatory and eArly waRning systeM), στο οποίο πλην της χώρας μας συμμετέχει η Κύπρος και η Βουλγαρία. Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται η πρόγνωση του μοντέλου για την εξάπλωση της πρόσφατης φωτιάς της Κινέτας.
Του Γιάννη Γορανίτη

Μια εφαρμογή που θα μπορούσε να συνδράμει στην πρόληψη αλλά και την αποτελεσματικότερη κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών διανέμεται δωρεάν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Open Wildland Fire Modeling. Ο Jan Mandel, διευθυντής του οργανισμού και καθηγητής υπολογιστικών μαθηματικών θεωρεί ότι το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές.

Το project έχει στόχο τον συνδυασμό μοντέλων πρόγνωσης καιρού (θερμοκρασίας, ανέμων κ.λπ.) και συμπεριφοράς πυρκαγιάς, αλλά και θα αντλεί από πληθώρα πηγών δεδομένων, προκειμένου να προσφέρει μια αποτελεσματική πλατφόρμας παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα παραγόμενα δεδομένα από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και ενδιαφερόμενους επιστήμονες και ερευνητές σε όλο τον κόσμο.

Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσαν να γεφυρωθούν οι γεωγραφικές αποστάσεις και μεταξύ επιστημονικών ομάδων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και κρατικών ή διακρατικών φορέων. Επίσης, τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς λόγους και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.

Περισσότερες πληροφορίες για το Open Wildland Fire Modeling.

Η εφαρμογή στην Ελλάδα


Στην Ελλάδα, η εφαρμογή WRF-SFIRE αξιοποιείται σε δοκιμαστικό ακόμη στάδιο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με τον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ. Όταν η εφαρμογή είναι έτοιμη θα επιτρέπει την επιχειρησιακή χρήση για οποιοδήποτε δασική και αγροτοδασική πυρκαγιά σε όλη τη χώρα.

Το υπό ανάπτυξη σύστημα πρόγνωσης εξάπλωσης πυρκαγιάς είναι ειδικά προσαρμοσμένο στον ελλαδικό χώρο, και βασίζεται στην συνδυαστική λειτουργία του εξελιγμένου μετεωρολογικού μοντέλου (WRF) και του εξειδικευμένου μοντέλου προσομοίωσης εξάπλωσης πυρκαγιάς (SFIRE).

Σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξης, το σύστημα μέσα σε λιγότερο από 1-2 ώρες από την αρχική ενεργοποίηση του, θα παρέχει λεπτομερείς και συγκεκριμένες προγνώσεις για την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, θα προβλέπει τη διεύθυνση της κίνησης της φωτιάς, την περίμετρό της, την ταχύτητα διάδοσης, αλλά και την ένταση των μετώπων της πυρκαγιάς.
Οι προγνώσεις θα ανανεώνονται ανά 12ωρο, ενώ παράλληλα θα συνυπολογίζονται οι προγνώσεις των ανέμων και της θερμοκρασίας, λόγω της ιδιαίτερης επίδρασης των δασικών πυρκαγιών σε ανεμολογικό και θερμοκρασιακό πεδίο. Ο προγνωστικός χάρτης υπερ-υψηλής ανάλυσης θα επιτρέπει την απεικόνιση σε κλίμακα έως 95 μέτρων, με χρονικό βήμα 15 λεπτών. Ένα μειονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι δεν δύναται να λάβει υπόψιν στους υπολογισμούς τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η ανάπτυξη του προγνωστικού συστήματος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού ερευνητικού προγράμματος DISARM (Drought and fIre ObServatory and eArly waRning systeM), στο οποίο πλην της χώρας μας συμμετέχει η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται η πρόγνωση του μοντέλου για την εξάπλωση της πρόσφατης φωτιάς της Κινέτας.


[ liberal.gr ]
Σχόλια