Ρωσία – Αρκτική: Ύποπτα μέτρα ελέγχου διέλευσης πολεμικών… έγερση θέματος Διεθνών Στενών;

Ρωσία – Αρκτική: Ύποπτα μέτρα ελέγχου διέλευσης πολεμικών… έγερση θέματος Διεθνών Στενών; Σε μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο παγκόσμιο σύστημα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίμετρα, αλλά ακόμα και συγκρούσεις, ενώ θα θέσει θέμα Στενών που αφορά και την ελληνική ασφάλεια, προχωρά η Ρωσία, επιχειρώντας να ελέγξει τη θαλάσσια διέλευση από την Αρκτική… Η απόπειρα ελέγχου έχει τη μορφή προβολής απαιτήσεων για τη διέλευση πολεμικών πλοίων, οι οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιχειρούν να καταργήσουν το κατοχυρωμένο στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας «δικαίωμα υπό της αβλαβούς διέλευσης» (innocent passage)… Τη μεγάλης σημασίας εξέλιξη που αφορά στην επίμαχη περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, μετέδωσε πριν από λίγο το Sputnik, επικαλούμενο τον Μιχαήλ Μιζίντσεβ, επικεφαλής του ρωσικού Εθνικού Κέντρου Αμυντικού Μάνατζμεντ (National Center for Defense Management). Υπενθυμίζεται, ότι το λιώσιμο των πάγων ανοίγει τη δυνατότητα διέλευσης πλοίων κατά μήκος των ρωσικών ακτών της Αρκτικής, στις ακτές της βόρειας Σιβηρίας, για το πέρασμα από τον Ατλαντικό Ωκεανό στον Ειρηνικό και ανάποδα. Το μέτρο θα ισχύσει από τις αρχές του 2019… Ποιο είναι όμως το δυνητικό πρόβλημα το οποίο, να επισημανθεί και αν τονιστεί, τίθεται υπό τη μορφή ερωτήματος προς απάντηση; Ότι εάν περάσει η ρωσική ενέργεια επιβολής περιορισμών στην αβλαβή διέλευση σε διεθνή ύδατα (πέραν των χωρικών υδάτων), για ποιον λόγο να μην εξυπηρετείται οποιοσδήποτε μπορεί να επικαλεστεί παρόμοιες ανησυχίες (π.χ. Τουρκία που επιδιώκει παγίως αλλαγή της Συνθήκης του Μοντρέ – 1936, που αφορά τα Στενά του Βοσμπόρου;) και όχι μόνο, για να επιφέρει και αλλού αλλαγές; Εάν η εξέλιξη της υπόθεσης ακολουθήσει την ανωτέρω «περιγραφή», είναι προφανές ότι θα μπορούσε να εμπλέξει και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα… προφανώς, επί του θέματος θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικοί του τομέα του διεθνούς δικαίου, ώστε να ξεκαριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις που θα καθορίσουν και την ελληνική πολιτική στο ζήτημα.
Σε μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο παγκόσμιο σύστημα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίμετρα, αλλά ακόμα και συγκρούσεις, ενώ θα θέσει θέμα Στενών που αφορά και την ελληνική ασφάλεια, προχωρά η Ρωσία, επιχειρώντας να ελέγξει τη θαλάσσια διέλευση από την Αρκτική…

Η απόπειρα ελέγχου έχει τη μορφή προβολής απαιτήσεων για τη διέλευση πολεμικών πλοίων, οι οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιχειρούν να καταργήσουν το κατοχυρωμένο στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας «δικαίωμα υπό της αβλαβούς διέλευσης» (innocent passage)…
Τη μεγάλης σημασίας εξέλιξη που αφορά στην επίμαχη περιοχή του Αρκτικού Κύκλου, μετέδωσε πριν από λίγο το Sputnik, επικαλούμενο τον Μιχαήλ Μιζίντσεβ, επικεφαλής του ρωσικού Εθνικού Κέντρου Αμυντικού Μάνατζμεντ (National Center for Defense Management).


Υπενθυμίζεται, ότι το λιώσιμο των πάγων ανοίγει τη δυνατότητα διέλευσης πλοίων κατά μήκος των ρωσικών ακτών της Αρκτικής, στις ακτές της βόρειας Σιβηρίας, για το πέρασμα από τον Ατλαντικό Ωκεανό στον Ειρηνικό και ανάποδα. Το μέτρο θα ισχύσει από τις αρχές του 2019…
Ποιο είναι όμως το δυνητικό πρόβλημα το οποίο, να επισημανθεί και αν τονιστεί, τίθεται υπό τη μορφή ερωτήματος προς απάντηση;

Ότι εάν περάσει η ρωσική ενέργεια επιβολής περιορισμών στην αβλαβή διέλευση σε διεθνή ύδατα (πέραν των χωρικών υδάτων), για ποιον λόγο να μην εξυπηρετείται οποιοσδήποτε μπορεί να επικαλεστεί παρόμοιες ανησυχίες (π.χ. Τουρκία που επιδιώκει παγίως αλλαγή της Συνθήκης του Μοντρέ – 1936, που αφορά τα Στενά του Βοσμπόρου;) και όχι μόνο, για να επιφέρει και αλλού αλλαγές;

Εάν η εξέλιξη της υπόθεσης ακολουθήσει την ανωτέρω «περιγραφή», είναι προφανές ότι θα μπορούσε να εμπλέξει και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα… προφανώς, επί του θέματος θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικοί του τομέα του διεθνούς δικαίου, ώστε να ξεκαριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις που θα καθορίσουν και την ελληνική πολιτική στο ζήτημα.DEFENCE POINT | odysseiatv.blogspot.com
Σχόλια