Κλίμα,σεισμοί,ζωή και κίνηση των ηπείρων

Κλίμα,σεισμοί,ζωή και κίνηση των ηπείρων ​Είναι στενή η σχέση μεταξύ της ζωής στη Γη και της κίνησης των ηπείρων. Τα ευρήματα μιας νέας μελέτης δείχνουν ότι το ίζημα, το οποίο αποτελείται συχνά από κομμάτια νεκρών οργανισμών, θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον προσδιορισμό της ταχύτητας της ηπειρωτικής ολίσθησης. Τα ιζήματα δημιουργούνται όταν ο άνεμος, το νερό και ο πάγος διαβρώνουν βράχια ή όταν τα όστρακα και οι σκελετοί μικροσκοπικών οργανισμών, όπως το πλαγκτόν, συσσωρεύονται στο θαλασσινό νερό. Τα ιζήματα που εισέρχονται στις ζώνες καταβύθισης είναι γνωστό από καιρό ότι επηρεάζουν τη γεωλογική δραστηριότητα όπως τη συχνότητα των σεισμών, αλλά μέχρι τώρα θεωρήθηκε ότι έχει μικρή επιρροή στην ηπειρωτική κίνηση. Αυτό συμβαίνει επειδή η ταχύτητα της της καταβύθισης των πλακών πιστεύεται ότι εξαρτάται από τη δύναμη της βυθιζόμενης πλάκας καθώς κάμπτεται και ολισθαίνει μέσα στον ιξώδη μανδύα, το ημι-τηγμένο στρώμα βράχου κάτω από το φλοιό της Γης. Η νέα μελέτη στηρίζεται σε πλαγκτονικά τρηματοφόρα [foraminifera], όπως αυτά που συλλέχθηκαν στον Κόλπο του Μεξικού, τα οποία αποτελούν τη βάση πολλών θαλάσσιων και υδάτινων αλυσίδων τροφίμων. Κατά το θάνατο, οι σκελετοί τους εγκαθίστανται στο θαλασσινό νερό για να σχηματίσουν ιζηματογενή πετρώματα όπως ασβεστόλιθο και κιμωλία. Οταν πρεσαριστούν μαζί σε επαρκείς ποσότητες, ένα τέτοιο ιζηματογενές πέτρωμα θα μπορούσε να έχει λιπαντικό αποτέλεσμα στην κίνηση των ηπειρωτικών πλακών. Πηγή:Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, Randolph Femmer/USGS​Είναι στενή η σχέση μεταξύ της ζωής στη Γη και της κίνησης των ηπείρων. Τα ευρήματα μιας νέας μελέτης δείχνουν ότι το ίζημα, το οποίο αποτελείται συχνά από κομμάτια νεκρών οργανισμών, θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον προσδιορισμό της ταχύτητας της ηπειρωτικής ολίσθησης. Τα ιζήματα δημιουργούνται όταν ο άνεμος, το νερό και ο πάγος διαβρώνουν βράχια ή όταν τα όστρακα και οι σκελετοί μικροσκοπικών οργανισμών, όπως το πλαγκτόν, συσσωρεύονται στο θαλασσινό νερό. Τα ιζήματα που εισέρχονται στις ζώνες καταβύθισης είναι γνωστό από καιρό ότι επηρεάζουν τη γεωλογική δραστηριότητα όπως τη συχνότητα των σεισμών, αλλά μέχρι τώρα θεωρήθηκε ότι έχει μικρή επιρροή στην ηπειρωτική κίνηση. Αυτό συμβαίνει επειδή η ταχύτητα της της καταβύθισης των πλακών πιστεύεται ότι εξαρτάται από τη δύναμη της βυθιζόμενης πλάκας καθώς κάμπτεται και ολισθαίνει μέσα στον ιξώδη μανδύα, το ημι-τηγμένο στρώμα βράχου κάτω από το φλοιό της Γης. Η νέα μελέτη στηρίζεται σε πλαγκτονικά τρηματοφόρα [foraminifera], όπως αυτά που συλλέχθηκαν στον Κόλπο του Μεξικού, τα οποία αποτελούν τη βάση πολλών θαλάσσιων και υδάτινων αλυσίδων τροφίμων. Κατά το θάνατο, οι σκελετοί τους εγκαθίστανται στο θαλασσινό νερό για να σχηματίσουν ιζηματογενή πετρώματα όπως ασβεστόλιθο και κιμωλία. Οταν πρεσαριστούν μαζί σε επαρκείς ποσότητες, ένα τέτοιο ιζηματογενές πέτρωμα θα μπορούσε να έχει λιπαντικό αποτέλεσμα στην κίνηση των ηπειρωτικών πλακών.

Πηγή:Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, Randolph Femmer/USGS

geodifhs.com
Σχόλια