Η δίψα μας για ενέργεια θέτει σε κίνδυνο τα αποθέματα νερού

Η δίψα μας για ενέργεια θέτει σε κίνδυνο τα αποθέματα νερού ​Κροτήρι της Κεφάλου, το πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας για τους ντόπιους και τις άλλες μορφές ζωής. Η διαθεσιμότητα του νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες και διαρκώς μειώνεται. Η ζήτηση για πόσιμο νερό και ενέργεια θα συνεχίσει να αυξάνεται μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Η αύξηση αυτή θα φέρει μεγάλες προκλήσεις και θα ασκήσει πίεση στους φυσικούς πόρους, σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Το νερό και η ενέργεια είναι αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώμενοι πόροι. Η απόκτηση νερού απαιτεί ενέργεια και η παραγωγή ενέργειας απαιτεί νερό. Σύμφωνα με νέα έκθεσή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών , η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να διαχειριστεί την κατανάλωση τόσο ενέργειας όσο και νερού, εάν θέλει να εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση σε ήδη περιορισμένους φυσικούς πόρους. Σχεδόν 768 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ 2,5 δισεκατομμύρια στερούνται των υποτυπωδών εγκαταστάσεων υγιεινής. Τουλάχιστον 1,3 δισεκατομμύρια δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και περίπου το 1/5 των υδροφορέων παγκοσμίως έχουν σχεδόν στερέψει.Η ζήτηση για νερό θα αυξηθεί κατά περίπου 55% έως το 2050, κυρίως λόγω της βιομηχανίας και σε μικρότερο βαθμό λόγω άλλων παραγόντων, όπως η παραγωγή ενέργειας, η οικιακή χρήση, η γεωργία κ.α. Επιπλέον, έως τα μέσα του αιώνα, πάνω από το 40% του πληθυσμού θα ζει σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη νερού.Έως το 2035, η ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35%. Κίνα και Ινδία θα είναι οι βασικοί υπαίτιοι. Στις ίδιες χώρες θα οφείλεται κυρίως και η αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα κατά 70%. Ο ΟΗΕ προτείνει μεταξύ άλλων τη βελτίωση των πολιτικών για την αποδοτικότητα των υδάτινων πόρων και την ενεργειακή αποδοτικότητα, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ παρόχων νερού και ενέργειας, αλλά και την επαναξιολόγηση της στρατηγικής επιδοτήσεων που καθιστά φθηνότερο ή δωρεάν το νερό για τους παραγωγούς ενέργειας.​Κροτήρι της Κεφάλου, το πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας για τους ντόπιους και τις άλλες μορφές ζωής. Η διαθεσιμότητα του νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες και διαρκώς μειώνεται. Η ζήτηση για πόσιμο νερό και ενέργεια θα συνεχίσει να αυξάνεται μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Η αύξηση αυτή θα φέρει μεγάλες προκλήσεις και θα ασκήσει πίεση στους φυσικούς πόρους, σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Το νερό και η ενέργεια είναι αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώμενοι πόροι. Η απόκτηση νερού απαιτεί ενέργεια και η παραγωγή ενέργειας απαιτεί νερό. Σύμφωνα με νέα έκθεσή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών , η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να διαχειριστεί την κατανάλωση τόσο ενέργειας όσο και νερού, εάν θέλει να εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση σε ήδη περιορισμένους φυσικούς πόρους. Σχεδόν 768 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ 2,5 δισεκατομμύρια στερούνται των υποτυπωδών εγκαταστάσεων υγιεινής. Τουλάχιστον 1,3 δισεκατομμύρια δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και περίπου το 1/5 των υδροφορέων παγκοσμίως έχουν σχεδόν στερέψει.  Η ζήτηση για νερό θα αυξηθεί κατά περίπου 55% έως το 2050, κυρίως λόγω της βιομηχανίας και σε μικρότερο βαθμό λόγω άλλων παραγόντων, όπως η παραγωγή ενέργειας, η οικιακή χρήση, η γεωργία κ.α. Επιπλέον, έως τα μέσα του αιώνα, πάνω από το 40% του πληθυσμού θα ζει σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη νερού.Έως το 2035, η ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35%. Κίνα και Ινδία θα είναι οι βασικοί υπαίτιοι. Στις ίδιες χώρες θα οφείλεται κυρίως και η αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα κατά 70%. Ο ΟΗΕ προτείνει μεταξύ άλλων τη βελτίωση των πολιτικών για την αποδοτικότητα των υδάτινων πόρων και την ενεργειακή αποδοτικότητα, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ παρόχων νερού και ενέργειας, αλλά και την επαναξιολόγηση της στρατηγικής επιδοτήσεων που καθιστά φθηνότερο ή δωρεάν το νερό για τους παραγωγούς ενέργειας.

Πηγή-ΟΗΕ

geodifhs.com
Σχόλια