Το 50 τοις εκατό των Βουλγάρων δεν θέλει το ευρώ

Το 50 τοις εκατό των Βουλγάρων δεν θέλει το ευρώ «Το 50 τοις εκατό των Βουλγάρων δεν θέλει την υιοθέτηση από τη χώρα μας το ευρώ ως επίσημο νόμισμα αντί για το λεβ, ενώ το 19% τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας αλλαγής και το υπόλοιπο 31% δεν γνωρίζει ή δεν μπορεί να αξιολογήσει»., γράφει βουλγαρικό δημοσίευμα. Τα στοιχεία ελήφθησαν από μια εθνική αντιπροσωπευτική έρευνα του «Trend Agency», η οποία διεξήχθη από τις 7 έως τις 15 Νοεμβρίου 2019, μεταξύ των 1008 ερωτηθέντων ενηλίκων και δημοσιεύεται σήμερα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάχθηκε εναντίον της καθιέρωσης του ευρώ στις συναλλαγές τους. Μάλιστα, το 39% των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος GERB τάχθηκε κατά του ευρώ (έναντι του 36% υπέρ) και το 70% των ψηφοφόρων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης- BSP τάχθηκε εναντίον του ευρώ (έναντι 8% υπέρ). Ο πιο συχνός λόγος για την υποστήριξη του ευρώ είναι η ευκολία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ένα νόμισμα - αυτή η γνώμη εκφράστηκε από το 32% όσων επιθυμούν να αλλάξουν το λεβ με το ευρώ. Ο δεύτερος πιο συχνός λόγος προτιμήσεως της ευρωζώνης (21%) είναι η αίσθηση ότι μια τέτοια κίνηση προς την ολοκλήρωση θα μας κάνει να γίνουμε πλήρη μέλη της ΕΕ και να προεδρεύσουμε. Ο πιο δεδηλωμένος λόγος για την απροθυμία εισαγωγής του ευρώ ως νόμισμα της Βουλγαρίας είναι ότι «όλα θα αυξηθούν και τα εισοδήματα δεν θα αυξηθούν» - μια τέτοια απάντηση δόθηκε από το 35% των αντιπάλων του ευρώ στη Βουλγαρία. Το δεύτερο συνηθέστερο επιχείρημα κατά (14%) είναι ότι "οι Βούλγαροι θα γίνουν φτωχότεροι". offnews.bg The Hellenic Information Team
«Το 50 τοις εκατό των Βουλγάρων δεν θέλει την υιοθέτηση από τη χώρα μας το ευρώ ως επίσημο νόμισμα αντί για το λεβ, ενώ το 19% τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας αλλαγής και το υπόλοιπο 31% δεν γνωρίζει ή δεν μπορεί να αξιολογήσει»., γράφει βουλγαρικό δημοσίευμα.Τα στοιχεία ελήφθησαν από μια εθνική αντιπροσωπευτική έρευνα του «Trend Agency», η οποία διεξήχθη από τις 7 έως τις 15 Νοεμβρίου 2019, μεταξύ των 1008 ερωτηθέντων ενηλίκων και δημοσιεύεται σήμερα.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάχθηκε εναντίον της καθιέρωσης του ευρώ στις συναλλαγές τους.
Μάλιστα, το 39% των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος GERB τάχθηκε κατά του ευρώ (έναντι του 36% υπέρ) και το 70% των ψηφοφόρων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης- BSP τάχθηκε εναντίον του ευρώ (έναντι 8% υπέρ).Ο πιο συχνός λόγος για την υποστήριξη του ευρώ είναι η ευκολία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ένα νόμισμα - αυτή η γνώμη εκφράστηκε από το 32% όσων επιθυμούν να αλλάξουν το λεβ με το ευρώ.Ο δεύτερος πιο συχνός λόγος προτιμήσεως της ευρωζώνης (21%) είναι η αίσθηση ότι μια τέτοια κίνηση προς την ολοκλήρωση θα μας κάνει να γίνουμε πλήρη μέλη της ΕΕ και να προεδρεύσουμε.Ο πιο δεδηλωμένος λόγος για την απροθυμία εισαγωγής του ευρώ ως νόμισμα της Βουλγαρίας είναι ότι «όλα θα αυξηθούν και τα εισοδήματα δεν θα αυξηθούν» - μια τέτοια απάντηση δόθηκε από το 35% των αντιπάλων του ευρώ στη Βουλγαρία.Το δεύτερο συνηθέστερο επιχείρημα κατά (14%) είναι ότι "οι Βούλγαροι θα γίνουν φτωχότεροι".offnews.bg

The Hellenic Information Team
Σχόλια