6 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ "ΚΟΠΗΚΑΝ" ΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

6 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ "ΚΟΠΗΚΑΝ" ΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ !!! ΕΚΤ: Έξι τράπεζες στην ευρωζώνη δεν συμμορφώθηκαν με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Με αυστηρότερους ελέγχους «απειλούνται» έξι τράπεζες της ευρωζώνης που δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της ΕΚΤ. Αυτό προκύπτει από την ετήσια αξιολόγηση της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε σε μια περίοδο που πολλές τράπεζες προσπαθούν να έχουν κέρδη σε ένα περιβάλλον υπερβολικά χαλαρών επιτοκίων αλλά και εν μέσω σκανδάλων για ξέπλυμα χρήματος. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τόσο τις υποχρεωτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις όσο και το «guidance», στο 2,1% κια 1,5% αντίστοιχα. Ωστόσο, έξι τράπεζες δεν πέτυχαν την στόχο για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σχέση με μόλις το 2018 και θα πρέπει να αυξήσει το CET1 εάν θέλουν να αποφύγουν την επιβολή περιορισμών από τον εποπτικό φορέα. «Έξι από τις 109 τράπεζες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση παρουσίασαν CET1 κάτω από την κατεύθυνση του Πυλώνα 2» επισημαίνει η ΕΚΤ. «Για αυτές τις τράπεζες που δεν έλαβαν ικανοποιητικά μέτρα το τελευταίο τρίμηνο του 2019, τους έχει ζητηθεί να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές ενέργειες βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος» αναφέρεται η ΕΚΤ. Ο Andrea Enria επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (ΕΒΑ) είπε ότι σε γενικές γραμμές ήταν ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα, αλλά εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών, την εσωτερική διακυβέρνηση και τους λειτουργικούς κινδύνους. ΠΗΓΗ bankingnews.gr
ΕΚΤ: Έξι τράπεζες στην ευρωζώνη δεν συμμορφώθηκαν με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα


Με αυστηρότερους ελέγχους «απειλούνται» έξι τράπεζες της ευρωζώνης που δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της ΕΚΤ.

Αυτό προκύπτει από την ετήσια αξιολόγηση της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε σε μια περίοδο που πολλές τράπεζες προσπαθούν να έχουν κέρδη σε ένα περιβάλλον υπερβολικά χαλαρών επιτοκίων αλλά και εν μέσω σκανδάλων για ξέπλυμα χρήματος.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τόσο τις υποχρεωτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις όσο και το «guidance», στο 2,1% κια 1,5% αντίστοιχα.

Ωστόσο, έξι τράπεζες δεν πέτυχαν την στόχο για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σχέση με μόλις το 2018 και θα πρέπει να αυξήσει το CET1 εάν θέλουν να αποφύγουν την επιβολή περιορισμών από τον εποπτικό φορέα.

«Έξι από τις 109 τράπεζες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση παρουσίασαν CET1 κάτω από την κατεύθυνση του Πυλώνα 2» επισημαίνει η ΕΚΤ.

«Για αυτές τις τράπεζες που δεν έλαβαν ικανοποιητικά μέτρα το τελευταίο τρίμηνο του 2019, τους έχει ζητηθεί να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές ενέργειες βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος» αναφέρεται η ΕΚΤ.

Ο Andrea Enria επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (ΕΒΑ) είπε ότι σε γενικές γραμμές ήταν ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα, αλλά εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών, την εσωτερική διακυβέρνηση και τους λειτουργικούς κινδύνους.


ΠΗΓΗ
bankingnews.gr
Σχόλια