Ο «ΓΟΝΑΤΙΣΤΌΣ ΒΆΡΒΑΡΟΣ»Ο «Γονατιστός Βάρβαρος» με χρωματιστά παντελόνια & φρυγικό καπάκι, μνημείο από την Ρωμαϊκή κατάκτηση της Ανατολής. Από τη Ρώμη, γύρω στο 20 π.Χ., είναι φτιαγμένο από μάρμαρο Πανοναζέττο από τη Μικρά Ασία.Το μάρμαρο Pavonazzetto, γνωστό και ως μάρμαρο Docimaean ή μάρμαρο Synnadic είναι ένα λευκό μάρμαρο από το Docimium ή την σύγχρονη İscehisar[στο αρχαίο Ακροϊνόν] της Τουρκίας. Το Δοκίμειον [ Δοκιμία ή Δοκίμιον] ήταν αρχαία πόλη της Φρυγίας όπου υπήρχαν περίφημα λατομεία μαρμάρου.
Ο Στράβων το τοποθετεί κοντά στα Σύνναδα. 
Το αποκαλεί χωρίον, προσθέτοντας ότι εκεί υπήρχε λατομείο που εξάγονταν πολύτιμοι λίθοι οι Συνναδινοί.Οι Φρύγες τους έλεγαν Δοκιμίτες και Δοκιμαίους λίθους. Αρχικά το λατομείο απέδιδε μόνο μικρές ποσότητες λίθων. Αργότερα όμως, χάρη στις συστηματικές προσπάθειες των Ρωμαίων, εισάγονταν προς την Ρώμη τεράστιες στήλες λίθου. 
Ως προς την ποιότητα πλησιάζουν αυτή του αλαβαστρίτη [από γύψο ή αλάβαστρο ορυκτό του ασβεστίου]. Σύμφωνα με την παράδοση οι κόκκινες ραβδώσεις του λίθου οφείλονταν στον θνήσκοντα Φρυγικό θεό Άττι.

Πηγή- Carlsberg Glyptotek, Κοπεγχάγη.

Γεωδίφης
Σχόλια