Η ΕΕ ακυρώνει το σύμφωνο "Privacy Shield" με τις ΗΠΑ για την μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων.

Η ΕΕ ακυρώνει το σύμφωνο "Privacy Shield" με τις ΗΠΑ για την μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων. Μια πολύ σημαντική απόφαση βγήκε από δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αναφορικά πάντα με την εκμετάλλευση τους από τις ΗΠΑ. Το δικαστήριο ανακήρυξε άκυρη το σύμφωνο “Privacy Shield” που είχε υπογραφεί μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ το 2016 για τη χρήση των δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών από αμερικανικές εταιρείες, όπως οι Apple και Google. Το δικαστήριο απεφάνθη πως οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται την προστασία της ιδιωτικότητας σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να συνεχίσει να ισχύει το σύμφωνο Privacy Shield, και ουσιαστικά ανοίγει έναν νέο διάλογο με τις ΗΠΑ για τον συγκεκριμένο τομέα. Η όλη υπόθεση πυροδοτήθηκε από έναν χρήστη του Facebook στην Αυστρία, τον κ. Maximiliam Shcrems, ο οποίος ισχυρίζεται πως η μεταφορά των δεδομένων των χρηστών από τη Facebook Ireland στη “μαμά” Facebook στις ΗΠΑ δεν προστατεύεται επαρκώς από τους κανονισμούς που ισχύουν στις ΗΠΑ. Αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από διάφορους οργανισμούς με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό δικαστήριο να καταστήσει άκυρο το Privacy Shield. Συγκεκριμένα, στο πόρισμα αναφέρει ότι η εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τους κανόνες GDPR και η χώρα που λαμβάνει αυτά τα δεδομένα εκτός της ΕΕ είναι απαραίτητο να προσφέρει εφάμιλλη προστασία. Με απλά λόγια, η ΕΕ θεωρούν ότι οι ρυθμιστικοί κανονισμοί των ΗΠΑ δεν είναι τόσο αυστηροί σε θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας, τουλάχιστον όχι στον βαθμό που προβλέπουν οι κανόνες GDPR. Πιο αναλυτικά, το άρθρο 702 του νόμου FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) επιτρέπει στην NSA να συλλέγει πληροφορίες που ανήκουν σε μη-Αμερικανούς πολίτες που κατοικούν εκτός ΗΠΑ. Η συλλογή αυτών των δεδομένων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα το Facebook. Σύμφωνα με τον επίτροπο Didier Reynders, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να προσφέρει ισχυρή προστασία για τα δεδομένα των Ευρωπαϊων πολιτών και θα βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ για να δημιουργήσουν από κοινού ένα πιο ισχυρό μηχανισμό για τη μεταφορά τους.


Μια πολύ σημαντική απόφαση βγήκε από δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αναφορικά πάντα με την εκμετάλλευση τους από τις ΗΠΑ. Το δικαστήριο ανακήρυξε άκυρη το σύμφωνο “Privacy Shield” που είχε υπογραφεί μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ το 2016 για τη χρήση των δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών από αμερικανικές εταιρείες, όπως οι Apple και Google. Το δικαστήριο απεφάνθη πως οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται την προστασία της ιδιωτικότητας σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να συνεχίσει να ισχύει το σύμφωνο Privacy Shield, και ουσιαστικά ανοίγει έναν νέο διάλογο με τις ΗΠΑ για τον συγκεκριμένο τομέα.

Η όλη υπόθεση πυροδοτήθηκε από έναν χρήστη του Facebook στην Αυστρία, τον κ. Maximiliam Shcrems, ο οποίος ισχυρίζεται πως η μεταφορά των δεδομένων των χρηστών από τη Facebook Ireland στη “μαμά” Facebook στις ΗΠΑ δεν προστατεύεται επαρκώς από τους κανονισμούς που ισχύουν στις ΗΠΑ. Αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από διάφορους οργανισμούς με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό δικαστήριο να καταστήσει άκυρο το Privacy Shield. Συγκεκριμένα, στο πόρισμα αναφέρει ότι η εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τους κανόνες GDPR και η χώρα που λαμβάνει αυτά τα δεδομένα εκτός της ΕΕ είναι απαραίτητο να προσφέρει εφάμιλλη προστασία.

Με απλά λόγια, η ΕΕ θεωρούν ότι οι ρυθμιστικοί κανονισμοί των ΗΠΑ δεν είναι τόσο αυστηροί σε θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας, τουλάχιστον όχι στον βαθμό που προβλέπουν οι κανόνες GDPR. Πιο αναλυτικά, το άρθρο 702 του νόμου FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) επιτρέπει στην NSA να συλλέγει πληροφορίες που ανήκουν σε μη-Αμερικανούς πολίτες που κατοικούν εκτός ΗΠΑ. Η συλλογή αυτών των δεδομένων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα το Facebook. Σύμφωνα με τον επίτροπο Didier Reynders, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να προσφέρει ισχυρή προστασία για τα δεδομένα των Ευρωπαϊων πολιτών και θα βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ για να δημιουργήσουν από κοινού ένα πιο ισχυρό μηχανισμό για τη μεταφορά τους.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το Privacy Shield καλύπτει περισσότερες από 5300 εταιρείες που στο εξής δεν θα μπορούν να τραβήξουν τα δεδομένα των Ευρωπαϊων χρηστών στις ΗΠΑ, όχι μέχρι να βρεθεί σημείο επαφής με την ΕΕ.
Σχόλια