Στα 7,6 δισ. ευρώ η αξία του χρυσού της Ελλάδας...

Στα 7,6 δισ. ευρώ η αξία του χρυσού της Ελλάδας... Μέσα σε ένα έτος η διεθνής τιμή του χρυσού σημειώνει άνοδο 26% περίπου και από τα 1.458 δολάρια ανά ουγγιά έχει ανέλθει στα 1.942 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή η μεγάλη αύξηση της τιμής του χρυσού αποτυπώνεται και στην μεγάλη άνοδο της... αξίας των διαθεσίμων και των απαιτήσεων σε χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας η αξία του χρυσού της Ελλάδος ανήλθε στα τέλη Ιουλίου σε 7,6 δισ. ευρώ, όταν στις αρχές του 2020 ήταν στα 6,5 δισ. ευρώ και προ έτους, τον Ιούλιο του 2019 στα 5,9 δισ. ευρώ. Με απλά λόγια η αξία του χρυσού της Ελλάδος μέσα σε επτά μήνες αυξήθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ και μέσα σε ένα χρόνο σημειώνει άνοδο 1,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος ο χρυσός αξίας 7,6 δισ. ευρώ περιλαμβάνει: - Tα διαθέσιμα της Τράπεζας σε χρυσό διεθνών προδιαγραφών και χρυσές λίρες Αγγλίας (3.649,4 χιλιάδες ουγγιές). - Απαιτήσεις σε χρυσό έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (985,6 χιλιάδες ουγγιές), οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στο ΔΝΤ (καταβολή από την Τράπεζα στο ΔΝΤ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του μεριδίου συμμετοχής του σε χρυσό). - Χρυσό μη διεθνών προδιαγραφών και χρυσά νομίσματα (197,9 χιλιάδες ουγγιές). Σύμφωνα με τον ισολογισμό της ΤτΕ που δημοσιεύθηκε χθες το εξ αποτιμήσεως αποτέλεσμα που προέκυψε από τη σύγκριση της αξίας του χρυσού στις 31.07.2020 με το μέσο κόστος κτήσης ανέρχεται σε 5,96 δισ. ευρώ και περιλαμβάνεται στο στοιχείο 13 του παθητικού «Λογαριασμοί αναπροσαρμογής». Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, «το ποσό αυτό αφορά μη πραγματοποιηθέν κέρδος και αποτελεί αποθεματικό ασφαλείας έναντι πιθανών δυσμενών εξελίξεων στη διακύμανση της τιμής του χρυσού». Υπό τις παρούσες συνθήκες πάντως δεν είναι ορατές δυσμενές εξελίξεις στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου το οποίο συνεχίζει να καλπάζει... cnn.gr
Μέσα σε ένα έτος η διεθνής τιμή του χρυσού σημειώνει άνοδο 26% περίπου και από τα 1.458 δολάρια ανά ουγγιά έχει ανέλθει στα 1.942 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή η μεγάλη αύξηση της τιμής του χρυσού αποτυπώνεται και στην μεγάλη άνοδο της...
αξίας των διαθεσίμων και των απαιτήσεων σε χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας η αξία του χρυσού της Ελλάδος ανήλθε στα τέλη Ιουλίου σε 7,6 δισ. ευρώ, όταν στις αρχές του 2020 ήταν στα 6,5 δισ. ευρώ και προ έτους, τον Ιούλιο του 2019 στα 5,9 δισ. ευρώ.

Με απλά λόγια η αξία του χρυσού της Ελλάδος μέσα σε επτά μήνες αυξήθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ και μέσα σε ένα χρόνο σημειώνει άνοδο 1,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος ο χρυσός αξίας 7,6 δισ. ευρώ περιλαμβάνει:

- Tα διαθέσιμα της Τράπεζας σε χρυσό διεθνών προδιαγραφών και χρυσές λίρες Αγγλίας (3.649,4 χιλιάδες ουγγιές).

- Απαιτήσεις σε χρυσό έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (985,6 χιλιάδες ουγγιές), οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στο ΔΝΤ (καταβολή από την Τράπεζα στο ΔΝΤ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του μεριδίου συμμετοχής του σε χρυσό).

- Χρυσό μη διεθνών προδιαγραφών και χρυσά νομίσματα (197,9 χιλιάδες ουγγιές).

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της ΤτΕ που δημοσιεύθηκε χθες το εξ αποτιμήσεως αποτέλεσμα που προέκυψε από τη σύγκριση της αξίας του χρυσού στις 31.07.2020 με το μέσο κόστος κτήσης ανέρχεται σε 5,96 δισ. ευρώ και περιλαμβάνεται στο στοιχείο 13 του παθητικού «Λογαριασμοί αναπροσαρμογής».

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, «το ποσό αυτό αφορά μη πραγματοποιηθέν κέρδος και αποτελεί αποθεματικό ασφαλείας έναντι πιθανών δυσμενών εξελίξεων στη διακύμανση της τιμής του χρυσού».

Υπό τις παρούσες συνθήκες πάντως δεν είναι ορατές δυσμενές εξελίξεις στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου το οποίο συνεχίζει να καλπάζει...

cnn.gr
Σχόλια