ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΆΣΙΝΗΣ ΣΑΧΆΡΑΣ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΞΗΡΑΣΊΑ ΤΗΣ ΝΑ ΑΣΊΑΣ;

ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΆΣΙΝΗΣ ΣΑΧΆΡΑΣ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΞΗΡΑΣΊΑ ΤΗΣ ΝΑ ΑΣΊΑΣ; Στο παρελθόν ένα άγνωστο γεγονός στα μέσα του Ολοκαίνου οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στους ανθρώπινους οικισμούς. Σε μια νέα μελέτη συνδέεται το τέλος της Πράσινης Σαχάρας με μια άγνωστη μεταβολή στο παρελθόν μεγάλης κλίμακας που προκάλεσε μαζικές μετατοπίσεις πληθυσμού στη Νοτιοανατολική Ασία κατά τα μέσα του Ολοκαίνου. Τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν σε σπηλιές στο Λάος βοηθούν στην αφήγηση μιας ιστορίας σχετικά με μια σύνδεση μεταξύ του τέλους της Πράσινης Σαχάρας - όταν κάποτε η πολύ πράσινη Βόρεια Αφρική έγινε ένα υπερ-άνυδρο τοπίο - μετά από μια προηγουμένως άγνωστη μεγαλοξηρασία που κατέλυσε τη Νοτιοανατολική Ασία 4.000 έως 5.000 χρόνια πριν. Τα πειράματα μοντελοποίησης έδειξαν ότι η μειωμένη ανάπτυξη των φυτών στη Σαχάρα οδήγησε σε αυξημένη αερομεταφερόμενη σκόνη που δρούσε για να δροσίσει τον Ινδικό Ωκεανό και να μετατοπίσει το μοτίβο κυκλοφορίας Walker προς τα ανατολικά, αναγκάζοντάς τον να συμπεριφέρεται με τρόπους παρόμοιους με τα σύγχρονα γεγονότα El Niño. Αυτό, τελικά, οδήγησε σε μεγάλη μείωση της υγρασίας των μουσώνων στη Νοτιοανατολική Ασία που διήρκεσε περισσότερα από 1.000 χρόνια.Οι ανθρωπολόγοι και οι αρχαιολόγοι έχουν μελετήσει στο παρελθόν τις επιπτώσεις της κατάρρευσης της Πράσινης Σαχάρας, επίσης γνωστή ως αφρικανική υγρή περίοδος, σε πληθυσμιακά κέντρα πλησιέστερα στη Δυτική Ασία και τη Βόρεια Αφρική, σημειώνοντας την κατάρρευση της Ακαδικής Αυτοκρατορίας της Μεσοποταμίας, του πολιτισμούό του Ινδού (κοντά στο σημερινό Πακιστάν και την Ινδία) και την εξάπλωση του ποιμενισμού κατά μήκος του ποταμού Νείλου. Πηγή: Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια - Irvine, φωτογραφία reddit η Πράσινη Σαχάρα.Στο παρελθόν ένα άγνωστο γεγονός στα μέσα του Ολοκαίνου οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στους ανθρώπινους οικισμούς. 
Σε μια νέα μελέτη συνδέεται το τέλος της Πράσινης Σαχάρας με μια άγνωστη μεταβολή στο παρελθόν μεγάλης κλίμακας που προκάλεσε μαζικές μετατοπίσεις πληθυσμού στη Νοτιοανατολική Ασία κατά τα μέσα του Ολοκαίνου. 
Τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν σε σπηλιές στο Λάος βοηθούν στην αφήγηση μιας ιστορίας σχετικά με μια σύνδεση μεταξύ του τέλους της Πράσινης Σαχάρας - όταν κάποτε η πολύ πράσινη Βόρεια Αφρική έγινε ένα υπερ-άνυδρο τοπίο - μετά από μια προηγουμένως άγνωστη μεγαλοξηρασία που κατέλυσε τη Νοτιοανατολική Ασία 4.000 έως 5.000 χρόνια πριν.
Τα πειράματα μοντελοποίησης έδειξαν ότι η μειωμένη ανάπτυξη των φυτών στη Σαχάρα οδήγησε σε αυξημένη αερομεταφερόμενη σκόνη που δρούσε για να δροσίσει τον Ινδικό Ωκεανό και να μετατοπίσει το μοτίβο κυκλοφορίας Walker προς τα ανατολικά, αναγκάζοντάς τον να συμπεριφέρεται με τρόπους παρόμοιους με τα σύγχρονα γεγονότα El Niño. 
Αυτό, τελικά, οδήγησε σε μεγάλη μείωση της υγρασίας των μουσώνων στη Νοτιοανατολική Ασία που διήρκεσε περισσότερα από 1.000 χρόνια.Οι ανθρωπολόγοι και οι αρχαιολόγοι έχουν μελετήσει στο παρελθόν τις επιπτώσεις της κατάρρευσης της Πράσινης Σαχάρας, επίσης γνωστή ως αφρικανική υγρή περίοδος, σε πληθυσμιακά κέντρα πλησιέστερα στη Δυτική Ασία και τη Βόρεια Αφρική, σημειώνοντας την κατάρρευση της Ακαδικής Αυτοκρατορίας της Μεσοποταμίας, του πολιτισμούό του Ινδού (κοντά στο σημερινό Πακιστάν και την Ινδία) και την εξάπλωση του ποιμενισμού κατά μήκος του ποταμού Νείλου.

Πηγή: Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια - Irvine, φωτογραφία reddit η Πράσινη Σαχάρα.Γεωδίφης
Σχόλια